ก.ตร. ฟัน 25 ตำรวจผิดวินัยร้ายแรง แต่งตั้ง ระดับผู้บังคับการ-รอง ผบ.ตร. 273 นาย

ก.ตร. ฟัน 25 ตำรวจผิดวินัยร้ายแรง แต่งตั้ง ระดับผู้บังคับการ-รอง ผบ.ตร. 273 นาย

นายกฯ ประชุม ก.ตร. ฟันตำรวจผิดวินัยร้ายแรง ไล่ออกจากราชการ 16 นาย ปลดออกจากราชการ 7 นาย และให้ออกจากราชการ 2 นาย พร้อมแต่งตั้งตำรวจระดับผู้บังคับการ-รอง ผบ.ตร. 273 นาย

โฆษกตร. กล่าวต่อว่า การประชุมในวันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับผู้บังคับการ ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ และ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วาระประจำปี 2564 เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างจากผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามความเหมาะสม ซึ่ง ก.ตร. ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่างๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้ ระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เลื่อนขึ้น) จำนวน 2 นาย, ระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (หมุมเวียน) จำนวน 2 นาย, ระดับผู้บัญชาการ (เลื่อนขึ้น) จำนวน 8 นาย, ระดับผู้บัญชาการ (หมุนเวียน) จำนวน 10 นาย, ระดับรองผู้บัญชาการ (เลื่อนขึ้น) จำนวน 20 นาย, ระดับรองผู้บัญชาการ (หมุนเวียน) จำนวน 22 นาย, ระดับผู้บังคับการ (เลื่อนขึ้น) จำนวน 49 นาย, ระดับผู้บังคับการ (หมุนเวียน) จำนวน 59 นาย, รองผู้บังคับการ (เลื่อนขึ้น) จำนวน 101 นาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 273 นาย