'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดเแผนนำเข้า 'ซิโนฟาร์ม' 9 ล้านโดส อุดช่องวัคซีนขาด

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดเแผนนำเข้า 'ซิโนฟาร์ม' 9 ล้านโดส อุดช่องวัคซีนขาด

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจงกมธ.งบ เปิดเแผนนำเข้าวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" 9 ล้านโดส ภายในส.ค. หวังอุดช่องวัคซีนขาด

ที่รัฐสภา นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แถลงว่า ที่ประชุมพิจารณางบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี 25 หน่วยงาน 2 กองทุน และงบกลาง 3 รายการ หนึ่งในนั้นคือ การพิจารณาในส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม

ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันหน่วยงานมีการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 3 ล้านโดสและภายใน 2 สัปดาห์ จะได้รับการส่งมอบวัคซีนอีก 2 ล้านโดส รวมทั้งสิ้น 5 ล้านโดส

ทั้งนี้ มีแผนดำเนินการเพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวนทั้งหมด 9 ล้านโดส ภายในเดือนก.ค.-ส.ค.64 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาวัคซีนของหน่วยงานในครั้งนี้ คือ เพื่ออุดช่องว่างในช่องที่สถานการณ์ความต้องการวัคซีนในประเทศมีไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดสรรวัคซีน ได้แก่ ผู้พิการ พระ นักบวชทางศาสนา ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการจัดสรรวัคซีนหลัก เช่น หญิงตั้งครรภ์