ศาลรธน.วินิจฉัย'พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ' ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรธน.วินิจฉัย'พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ' ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรธน.วินิจฉัย'พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ' ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

 ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่น่าสนใจดังนี้ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 4 บทนิยามคำว่าการชุมนุมสาธารณะมาตรา 10 มาตรา 14 และมาตรา 28 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 26 มาตรา 34 และมาตรา 44 หรือไม่เรื่องพิจารณาที่ 15/2563 เรื่องพิจารณาที่ 21/2563 เรื่องพิจารณาที่ 26 /2563 และเรื่องพิจารณาที่ 7/2564

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า จังหวัดนครพนม ศาลแขวงเชียงราย และศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งคำโต้แย้งของจำเลยรวม 4 คำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 ว่าพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ. ศ. 2558 มาตรา 4 บทนิยามคำว่า “การชุมนุมสาธารณะ” มาตรา 10 มาตรา 14 และมาตรา 28 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 34 และมาตรา 44 หรือไม่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ. ศ. 2558 มาตรา 4 บทนิยามคำว่า “การชุมนุมสาธารณะ” มาตรา 10 มาตรา 14 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 34 และมาตรา 44

162564528675