'ทวี' เชื่อ 'ประยุทธ์' เป่าคดี ภาษีรถยนต์2หมื่นล้าน ชี้ทำระบบภาษีล่มสลาย

'ทวี' เชื่อ 'ประยุทธ์' เป่าคดี ภาษีรถยนต์2หมื่นล้าน ชี้ทำระบบภาษีล่มสลาย

ส.ส.ประชาชาติ เชื่อเก็บภาษีต่ำกว่าเป้า เหตุเชื่อมีทุจริต กล่าวหา 'นายกฯ' เป่าคดีเก็บภาษีรถยนต์2 หมื่นล้าน

       เมื่อเวลา 12.45 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ อภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรก  ว่า  ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ว่า จะจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าตามที่ประเมินรายได้จากการเก็บภาษี ทั้งนี้ทราบว่าการจัดเก็บภาษีต่ำกว่า  เพราะมีกรณีทุจริตหรือไม่ และพบการกระทำไม่ต้องการให้ตรวจสอบ ทั้งนี้ในกรมสรรพสามิตรมีผู้บริหารคนใหม่ เช่น ประมาณการ เก็บภาษีรถยนต์ 6.6 หมื่นล้านบาท เก็บจริง 3 หมื่นล้านบาท โรงงานยาสูบ ประมาณการเก็บภาษีได้ 5,600 ล้านบาท เก็บได้ 336 ล้านบาท 
       “กรณีเก็บภาษีรถยนต์ 2 หมื่นล้าน มีการดำเนินคดี พนักงานสอบสวนได้ทุ่มเท มีคำวินิจฉัยของกฤษฎีกา แต่พอมาถึงยุคพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ท่านเป่าให้หายไป และพบว่าแก้กฎหมายสรรพสามิตร ให้จัดเก็บภาษีแบบปลาทาง แทนเก็บภาษีหน้าโรงงาน ทำให้นำไปสู่ความล่มสลายของระบบภาษี ผมขอฝากไปยังข้าราชการกรมจัดเก็บภาษีว่า กระทรวงการคลังมีข้าราชการที่เข้มแข็ง อย่าให้คนชั่วที่แข็งแกร่งใช้” พ.ต.อ.ทวี อภิปราย 
       พ.ต.อ.ทวี อภิปรายด้วยว่า ฝากกรรมาธิการพิจารณา คือ งบผูกผัน เพราะเป็นความต้องการหาประโยชน์ของคนใกล้เกษียณ จำนวน 1 ล้านล้านบาท  โดยปี 2565 มีงบผูกพัน จำนวน 1 แสนล้านบาท เพื่อเป็นโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้กฎหมายระบุว่าต้องมีได้ไม่เกิน 10%  แต่กลับใช้วิธีแบบศรีธนญชัย คือ ไม่นำงบประมาณเก่ามาคิด  จึงเป็นการผลประโยชน์ของข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุราชการ
       “นายกรัฐมนตรี จัดงบแบบมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะลดงบของกพ. ถึง 25.4% รวมถึง กพร.  ถึง 24.5%  รวมถึงตัดงบกระทรวงแรงงาน  28.7% แต่กลับให้งบเพิ่มให้กับ กอ.รมน. ทั้งนี้ การจัดงบประมาณปี 2565 เป็นงบที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ หากจะให้ผ่านต้องรื้อโครงสร้าง เช่น รื้องบใหม่ ได้แก่ ผูกพันใหม่ 1 แสนล้าน งบบูรณาการ 2 แสนล้าน  ทั้งนี้ในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการ ปีที่ผ่านมา กรรมาธิการ ขอเอกสาร 500 รายการ แต่พบว่า  300 รายการไม่มาให้ ถือว่าหลบซ่อน ตีเช็คเปล่าแล้วไม่ตาม เอกสารที่ขอไม่ให้ ผมคิดว่างบครั้งนี้ไม่เกิดประโยชน์ประชาชน ประชาชนเหลื่อมล้ำ และใจดำที่เพิ่มพูนงบให้พวกพ้อง” พ.ต.อ.ทวี อภิปราย