'สภา'อนุมัติ พ.ร.ก.ซอฟท์โลน ฉบับ2 - ผู้ว่าธปท. ยันไม่เพิ่มภาระหนี้ให้รัฐบาล

'สภา'อนุมัติ พ.ร.ก.ซอฟท์โลน ฉบับ2 - ผู้ว่าธปท. ยันไม่เพิ่มภาระหนี้ให้รัฐบาล

สภาฯ อนุมัติ พ.ร.ก.ซอฟท์โลน ด้วยเสียง 331:1 หลังอภิปรายยาว กว่า 5 ชั่วโมง ด้าน ผู้ว่า ธปท. คาด 6 เดือน ปล่อยกู้ได้ 1แสนล้านบาท

      ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติอนุมัติ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ซอฟท์โลน) วงเงินไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 331 เสียง ต่อ 1 เสียง และงดออกเสียง 58 เสียง หลังจากที่ใช้เวลาอภิปราย รวม 5 ชั่วโมง
162211997565
      ก่อนการลงมติ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วยว่า ในระยะ 6 เดือนหากพ.ร.ก.ได้รับอนุมัติ จะปล่อยยกู้ในวงเงิน รวม 1 แสนล้านบาท และหากช่วยเหลือไม่ตามเป้า ธปท. พร้อมมีกลไกเพื่อผลักดันให้สถาบันการเงินทำได้โดยเร็ว ทั้งนี้ขอย้ำว่า พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวที่มีวงเงิน 3.5 แสนล้านบาท ไม่ใช่การกู้เงิน และเป็นหนี้สาธารณะ แต่เป็นพ.ร.ก.ที่ให้อำนาจ ธปท. ชั่วคราวเพื่อสามารถบริหารจัดการสภาพคล่อง ในระบบการเงินให้ไปยังผู้ที่ต้องการอย่างตรงจุดมากขึ้น เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ธปท. จะรับสภาพคล่องคืน
 
 
      “ส่วนที่รัฐบาลจะรับภาระ คือ ดอกเบี้ยช่วง 6 เดือนแรก และความเสียหายที่ร่วมรับภาระะกับสถาบันการเงิน ผ่าน บสย. หนี้เสีย ทั้งนี้ได้ออกแบบกลไกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ใหมากที่สุด ไม่สร้างภาระการคลังให้รัฐบาล เกินควร” ผู้ว่า ธปท. ชี้แจง
 
162212002264
 
      ผู้ว่าธปท. ชี้แจงด้วยว่า สำหรับการออกเงินกู้เพื่อฟื้นฟูนั้น ล่าสุด ปล่อยไปจำนวน 1.5 หมื่นล้านบาท หรือ661 รายรวมสินเชื่อ 2.4ล้านบาท ต่อราย ทั้งนี้กระจายไปสู่เอสเอ็มอี ขนาดเล็ก ที่มีสินเชื่อต่ำกว่า 5 ล้านบาท ถึง 62% เป็นธุรกิจพาณิชย์ ภาคบริการ ทั้งนี้พบว่ามีผู้รับสินเชื่ออยู่ในต่างจังหวัด ถึง64% ต่างจังหวัด ส่วนโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ อนุมัติสินเชื่อ รวม 910ล้านบาท โดยมีผู้เข้าโครงการ จำนวน 4 ราย เป็นธุรกิจโรงแรม.