'สาธิต' จี้ศบค.แจงชะลอ'หมอพร้อม' ยันปชช.รับสิทธิตามเดิม

'สาธิต' จี้ศบค.แจงชะลอ'หมอพร้อม' ยันประชาชนลงทะเบียนแล้สรับสิทธิตามเดิม

หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการขอให้ชะลอการลงทะเบียนทาง "หมอพร้อม"

ล่าสุดนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในเรื่องดังกล่าว แต่เข้าใจในเแง่ของการปรับกลุ่มในการฉีดวัคซีน  ทั้งนี้อยากให้ศบค.ชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคมให้ชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงและได้รับผลกระทบอย่างไร ส่วน2กลุ่มที่ลงทะเบียนไปแล้วเชื่อว่าน่าจะยังมีสิทธิได้รับวัคซีนตามกำหนดเวลาที่ได้นัดหมาย

ทั้งนี้หากจะชะลอลงทะเบียนในกลุ่มทั่วไปหลังจากวันที่ 31 พ.ค. ให้เป็นการลงทะเบียนผ่านในแต่ละจังหวัดนั้น ก็ควรจะมีการสื่อสารและอธิบายให้ชัดเจนว่าในกลุ่มดังกล่าวทุกจังหวัดจะต้องมีแอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์ม แยกของแต่ละจังหวัดเพื่อเอาข้อมูลมาบันทึกในหมอพร้อม และต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจมากกว่านี้ มิฉะนั้นจะทำให้คนสับสนระหว่างสองกลุ่มที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

ส่วนการให้เหตุผลในเรื่องการให้จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 มาก ได้รับวัคซีนก่อนนั้น มองว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะการจัดสรรครั้งนี้เป็นการป้องกัน ไม่ให้เกิดอาการหนักเมื่อติดเชื้อ ดังนั้นจังหวัดไหนลงได้จำนวนเท่าใดก็ฉีดเท่านั้น

ยืนยันว่าระบบหมอพร้อมไม่สามารถยกเลิกได้ เพราะไม่ว่าจะ ลงทะเบียนในระบบใดก็จัดส่งตรงมาที่หมอพร้อม เพื่อเป็นการลิงค์ข้อมูล และจะมีใบรับรองให้ และเป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมการฉีดวัคซีนของคนไทยทั้งประเทศไว้

"การลงทะเบียนของ 2 กลุ่มแรก คือบุคคลอายุ 60ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถลงได้ ถึง 30 พ.ค.และจะได้ฉีดตามวันเวลาทุกประการ หากจะจัดให้ฉีดเร็วขึ้นก็เป็นเรื่องดี"

และในส่วนของการจัดสรรวัคซีนมีหลายกลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่จะได้รับ แต่ต้องไม่ให้กระทบกับผู้ที่ลงทะเบียนหรือนัดหมายไว้แล้วต้องไม่เลื่อนเพราะเป้าหมายคือการลดความเสี่ยงและลดการเสียชีวิตของประชาชน

ส่วนที่มีการมองว่า เหตุที่ชะละเพราะวัคซีนไม่เพียงพอ ยืนยันว่า วัคซีนจะเดินทางมาตามสัญญาที่ตกลงกันและยังมีการเจรจาเพิ่มเติม เพราะเป็นปัจจัยที่ถูกคำนวณมาตั้งแต่ต้น.