ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนขึ้นบินพบ 'ไฟป่า' สั่งห้ามเผาเด็ดขาด

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนขึ้นบินพบ 'ไฟป่า' สั่งห้ามเผาเด็ดขาด

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมปฏิบัติการบินลาดตระเวน สำรวจปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือในพื้นที่เสี่ยง พบยังมีไฟป่าเกิดขึ้นหลายแห่ง ออกคำสั่งห้ามเผาป่าเด็ดขาดไปจนถึง 30 เมษายน 2564

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอขุนยวม และฝ่ายเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมปฏิบัติการบินลาดตระเวนเพื่อสำรวจปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือในพื้นที่เสี่ยง เพื่อนำผลการสำรวจมาประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมการเผาอย่างเข้มข้น ตามข้อห่วงใยของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติการบินครั้งนี้ ดำเนินการในพื้นที่ตำบลขุนยวม ตำบลแม่เงา ตำบลแม่กิ๊ และตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ซึ่งได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากกองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ภายหลังปฏิบัติการบินลาดตระเวน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอำเภอขุนยวม เพื่อกำชับการปฏิบัติงานในพื้นที่

โดยเฉพาะประเด็นการบังคับใช้มาตรการควบคุมสูงสุด ห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฯ อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน ตลอดจนสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชน เพื่อขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ภายหลังสิ้นสุดช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะกำหนดมาตรการ และแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการเผาในพื้นที่ ต่อไป