'ปธ.ศาลฎีกา'สั่งย้าย'ปรเมษฐ์'พ้นอธิบดีผู้พิพากษาศาลทุจริตฯ ภาค1

'ปธ.ศาลฎีกา'สั่งย้าย'ปรเมษฐ์'พ้นอธิบดีผู้พิพากษาศาลทุจริตฯ ภาค1

"ประธานศาลฎีกา" มีคำสั่งย้าย "ปรเมษฐ์" พ้น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค1 ไปปฏิบัติภารกิจชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 หลัง "ก.ต." มีมติเห็นชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา มีคำสั่งให้นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ไปปฏิบัติภารกิจชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตามที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (..) มีมติเห็นชอบ ในการครั้งครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 เม.. ที่ผ่านมา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม .. 2543 มาตรา 21 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ในการสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว .. 2550 ข้อ 3(10) ตามคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 371/2564 ลงวันที่ 5 เม.. 2564

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งลับที่ 333/2564 ลงวันที่ 25 มี.. 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีนายปรเมษฐ์ ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการพิจารณาคดีหมายเลขดำ ที่อท.84/2563 ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ระหว่างนายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการป... เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล...วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ..., ..สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ... และนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ความ