พิษณุโลก แห่ใช้สิทธิ์ ‘เลือกตั้งเทศบาล’ คึกคัก

พิษณุโลก แห่ใช้สิทธิ์ ‘เลือกตั้งเทศบาล’ คึกคัก

บรรยกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นใน จ.พิษณุโลก คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนที่มาทำบุญต่างออกมาลงคะแนนเสียงกันจำนวนมาก ท่ามกลางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

วันที่ 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นใน จ.พิษณุโลก ที่มีกำหนดเลือกตั้งทั้งหมด 26 แห่ง โดยบรรยากาศการใช้สิทธิของประชาชน คึกคักในภาคเช้า เนื่องจากภาคบ่ายสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวอย่างมาก 161689948177

161689819631

161689819580

161689819594

โดยที่วัดเขื่อนขันธ์หมู่ 8 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก สถานที่ลงคะแนนเสียงของหน่วยเลือกตั้งที่ 9 10 11 12 13 ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอรัญญิก บรรยากาศคึกคักมาก ซึ่งวันนี้เป็นวันพระ ชาวบ้านใน ต.อรัญญิกต่างพาครอบครัวมาทำบุญที่วัดเขื่อนขันธ์กันจำนวนมาก พระสงฆ์ได้ป่าวประกาศเชิญชวนให้ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ หลังจากทำบุญกันแล้ว ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมาบริหารงบประมาณแทนประชาชน ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่เวลา 07.00 นกระทั่งถึงเวลาเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 08.00 น ประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก
161689948220

161689948254

161689948274

ส่วนที่วัดจันทร์ตะวันตกสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ในภาคเช้ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ จำนวนมากพอสมควรเจ้าหน้าที่ได้คงเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน

161689948595

161689948580

161689948542