มติ 'ปชป.'ผลักดันแก้รัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 

มติ 'ปชป.'ผลักดันแก้รัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 

'ราเมศ' ระบุ ปชป. ไม่กังวล ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขเพิ่มเติม รธน.เป็นรายมาตรา พร้อมน้อมรับ

26 ก.พ.2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในวาระ 2 ว่า พรรคประชาธิปัตย์ มีหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาอย่างชัดเจน ซึ่งต้องขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่ได้มีมติให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมในวาระที่ 2 ซึ่งจะเห็นว่าในรายละเอียดของแต่ละมาตราในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 โดยมีการกลับไปใช้ร่างเดิม คือใช้คะแนนเสียง 3 ใน 5 และจะใช้มาตรา 256 ทำให้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น 

โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้มีการเพิ่มเติมหมวด 15 /1 ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 200 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งถือว่าเป็นการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยพรรคประชาธิปัตย์มีมติในที่ประชุมเห็นชอบในวาระที่ 3 ผลักดันแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ส่วนที่มีการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตรานั้น ทางพรรคไม่มีข้อกังวล และพรรคพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย  หากจะมีการเรียกแก้ไขเป็นรายมาตราหรือไม่ ยอมรับว่า ที่ผ่านมาพรรคเห็นว่ามีบางมาตราที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ แต่ขอยืนยันว่าทางพรรคมีข้อมูลครบถ้วน  หากศาลรัฐธรรมนูญต้องการข้อมูลเพิ่มเติม