"สุทิน" คาด จบแก้รัฐธรรมนูญวาระสอง วันนี้ 6โมงเย็น

"สุทิน" คาด จบแก้รัฐธรรมนูญวาระสอง วันนี้ 6โมงเย็น

ประธานวิปฝ่ายค้าน เชื่อ ถกแก้รัฐธรรมนูญวาระสอง จบภายในวันนี้ 18.00 น.

         นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ....) พ.ศ... ว่า  การอภิปรายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์​ ที่ผ่านมา เหมือนยังอยู่ในชั้นรับหลักการ หลายคนมีความคิดที่อยากจะสะท้อนความคิดเห็น แต่คงลืมนึกกันไปว่าเป็นการพิจารณาในวาระ 2 แล้ว ฉะนั้นวันนี้จะกำชับให้สมาชิกทบทวนการอภิปรายให้อยู่ในกรอบ เชื่อว่าน่าจะจบไม่เกินเวลา 18.00 น. หากไม่จำเป็นคงไม่ต้องขยายเวลาเพิ่ม เพราะไม่มีประเด็นหรือวาระใดที่จะเห็นต่างกันมากแล้ว ซึ่งที่เห็นต่างกันมากคือเรื่องของจำนวนเสียงโหวต 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 5 และการจัดเขตเลือกตั้งของสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) อย่างไรก็ตามเรื่องที่น่าจับตาต่อไป คือก่อนจะถึงวาระ 3 ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาตามกระบวนการของเขา ซึ่งไม่รู้จะจบตอนไหน แต่มีผลต่อกันแน่นอน ก็ต้องลุ้นกัน

         เมื่อถามว่า เมื่อลงมติเปลี่ยนเป็นเสียงโหวต 3 ใน 5 แล้วรู้สึกพอใจหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า "ดีกว่าไม่ได้ เพราะหากเอาเสียงเกินกึ่งหนึ่ง คิดว่าไม่ชนะอยู่แล้ว และถ้าจะเอาเสียง 2 ใน 3 ก็หนักไป ฉะนั้นเสียง 3 ใน 5 ยังพอรับได้"