"วุฒิสภา" โชว์ผลงานรอบปี ประชุม147ชั่วโมง แต่ผลงานตรวจสอบ "รัฐบาล" เหลว

"วุฒิสภา" โชว์ผลงานรอบปี ประชุม147ชั่วโมง  แต่ผลงานตรวจสอบ "รัฐบาล" เหลว

ปิดจ็อบ "วุฒิสภา" สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2 พ.ศ.2564 ใช้เวลาประชุม 147 ชั่วโมง พบผลงานตรวจสอบรัฐบาลเหลว เหตุ 10 กระทู้ถาม ตกไปเพราะ "รัฐมนนรี" ไม่มาชี้แจง

        เมื่อเวลา 15.50 น.  ที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้สรุปผลงานของวุฒิสภา ในการประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่2 เนื่องจากการประชุมในวันนี้ (23 กุมภาพันธ์) เป็นการประชุมนัดสุดท้ายของสมัยประชุม ที่จะสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ว่า วุฒิสภา มีการประชุม 24 ครั้ง ใช้เวลารวม 147 ชั่วโมง 10 นาที โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ส.ว.ปรึกษาหารือก่อนเข้าระเบียบวาระ 10 ครั้ง รวมเวลา 6 ชั่วโมง50 นาที  ผลงานด้านกฎหมาย พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ. ) จำนวน 8 ฉบับ และเห็นชอบด้วยกับสภาฯ จำนวน 7 ฉบับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการ จำนวน 1 ฉบับ 
        นายพรเพชร กล่าวด้วยว่าสำหรับกระทู้ถาม รับดำเนินการ 48 กระทู้ แยกเป็น กระทู้ถามหนังสือจำนวน  33 กระทู้, ขอให้ตอบที่ประชุมจำนวน  29 กระทู้ ตอบแล้วจำนวน  8 กระทู้ ค้างตอบจำนวน  14 กระทู้ที่ถอน จำนวน  7 กระทู้ ขอให้ตอบราชกิจจานุเบกษา จำนวน  4 กระทู้ ตอบแล้ว จำนวน  1 กระทู้ และรอตอบ จำนวน  3 กระทู้ ส่วนกระทู้ถามวาจา จำนวน 15 กระทู้ พบว่าตอบแล้ว จำนวน  5 กระทู้ และตกไป จำนวน 10 กระทู้ ขณะที่ผลงานด้านอื่นๆ อาทิ เห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามารัฐธรรมนูญ 4 ครั้งใน 3 องค์กร, พิจารณารายงานประจำปี 13 ฉบับ, พิจารณาความคืบหน้าผลงานการปฏิรูป จำนวน 2 ฉบับ และรายงานการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 1 ฉบับ และ พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของกมธ. 38 ฉบับ 
          จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการวุฒิสภา ได้อ่าน พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่2 พ.ศ.2564 ก่อนที่วุฒิสภาจะปิดประชุม​
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการทำงานของวุฒิสภาในรอบปีที่ผ่านมา พบการทำงานในแง่ตรวจสอบรัฐบาล ในการทำงานซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนใหญ่คือ การตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา แต่ระยะหลังพบว่า ไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถาม เพราะมักแสดงเหตุผลที่ไม่เข้าชี้แจง เพราะ ติดภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงทำให้การตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาของ วุฒิสภา พบการตกไปตามข้อบังคับวุฒิสภามากถึง 10 เรื่อง จากเรื่องที่ตั้งถามทั้งสิ้น 15 เรื่อง.