"กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ"เห็นร่วม ส.ส.ร.200คนมาจากเลือกตั้งทั้งหมด

"กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ"เห็นร่วม ส.ส.ร.200คนมาจากเลือกตั้งทั้งหมด

"รังสิมันต์" เผยกมธ.แก้รัฐธรรมนูญ​เห็นร่วม ให้ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้ง 100% ทั้ง 200 คน แต่ต้องรอมติเป็นโหวต คาดสัปดาห์หน้า เริ่มโหวตรายประเด็นได้

      นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ฐานะกรรมาธิการ(กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) รัฐสภา กล่าวถึงการพิจารณาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ โดยเบื้องต้นคาดว่าการพิจารณาเนื้อหารายมาตราจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม นี้ จากนั้นในสัปดาห์หน้ากมธ.ฯ จะลงมติเพื่อตัดสินในรายละเอียดที่ได้อภิปรายไว้เป็นรายประเด็น อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จากที่ฟังแนวโน้มของการอภิปรายแล้ว กมธ.ทุกฝ่ายมีแนวโน้ม ให้ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้ง 100% ส่วนวิธีการเลือกตั้งนั้นยังมีข้อเสนอทั้งให้ใช้เขตประเทศ , เขตจังหวัด หรีอ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เบื้องต้นในความเห็นของพรรคก้าวไกล มองว่าควรใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง เพื่อให้สิทธิของกลุ่มที่ขับเคลื่อนเชิงประเด็น เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มแอลจีบีที เข้าโอกาสสู่การได้รับเลือกเป็นส.ส.ร. และจะแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงได้
      นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่าสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.ร. นั้น ตนมีความเห็นว่าควรเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมมากที่สุด ส่วนกรณีที่มีการเสนอคำแปรญัตติให้กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ เช่น มีความรู้ด้านกฎหมาย ด้านรัฐธรรมนูญ นั้นเท่าที่ทราบคือ ไม่มีประเด็นดังกล่าวแล้ว เพราะหากกำหนดสเปคดังกล่าวไว้อาจถูกครหาเกี่ยวกับการล็อคสเปคให้กับบางกลุ่มบางพวกได้

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานกมธ. ได้นัดประชุมกมธ. ครั้งที่ 8 วันที่ 28 มกราคม นี้ และนัดประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 29 มกราคม ตั้งแต่เวลา 09.30 น.​โดยมีประเด็นพิจารณาคือ หมวดว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่