'10 บิ๊กตร.' ผงาดขึ้น 'ผู้บัญชาการ' ป้ายแดง คุมกำลัง-สำนวนคดี-การข่าว คาดรับมือม็อบเดือด

'10 บิ๊กตร.' ผงาดขึ้น 'ผู้บัญชาการ' ป้ายแดง คุมกำลัง-สำนวนคดี-การข่าว คาดรับมือม็อบเดือด

เช็ครายชื่อ แต่งตั้ง "10 บิ๊กตร." ผงาดขึ้น "ผู้บัญชาการ" ป้ายแดง คุมกำลัง-สำนวนคดี-การข่าว รับมือม็อบเดือด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ได้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 298 ราย คืนวานนี้ (25 ก.ย. 2563)

น่าสนใจว่า มีนายตำรวจ 10 ราย ที่ขยับขึ้นเป็น "ผู้บัญชาการ" คนใหม่ ดังนี้

1. พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
2. พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
3. พลตำรวจตรี ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
4. พลตำรวจตรี ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
5. พลตำรวจตรี ยรรยง เวชโอสถ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4

6. พลตำรวจตรี วีระ จิรวีระ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2
7. พลตำรวจตรี ศรายุทธ พูลธัญญะ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)
8. พลตำรวจตรี สมชาย เกาสำราญ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
9. พลตำรวจตรี สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี
10. พลตำรวจตรี อัคราเดช พิมลศรี รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)

โดยนายตำรวจทั้ง 10 ราย ได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานยศเป็น พลตำรวจโท ด้วยในการรับตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายตำรวจ 10 ราย ที่ขึ้นเป็น "ผู้บัญชาการ" คนใหม่ คาดเป็นการปรับคุมกำลัง สำนวนคดีและการข่าว เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองจะเข้มข้น