เช็คเลย! ‘กลุ่มตกหล่น’ รัฐบาลเยียวยาเพิ่ม 4 โครงการ ใครได้บ้าง

เช็คเลย! ‘กลุ่มตกหล่น’ รัฐบาลเยียวยาเพิ่ม 4 โครงการ ใครได้บ้าง

ใครตกหล่น เช็คเลย! หลังครม.อนุมัติ 4 โครงการ เยียวยาโควิด-19 ให้เพิ่มอีกเพียบ

จากการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมจะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด ( พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาในกลุ่มที่ตกหล่น จากมาตรการรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ประมาณ 9 ล้านคน

ล่าสุดวันวานนี้ (16 มิ.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

โครงการที่ 1 ช่วยกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นกลุ่มเพิ่มเติมขึ้นมาโดยจะจ่ายให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากภาคอื่นๆ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด โควิด-19 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 1,164,222 คน จะได้รับคนละ 1,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 2563 โดยจะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

รอลุ้น! กลุ่มตกหล่น 'เราไม่ทิ้งกัน' 3 แสนคน จะได้เท่าไร

'ตรวจสอบสถานะโอนเงินเยียวยาเกษตรกร' เพิ่มอีก 1 ล้านราย กลุ่มตกค้างเตรียมรับเงินรวด 2 เดือน

ครม. ดึงภาคประชาสังคม เฝ้าระวังใช้จ่ายงบเงินกู้1ล้านล้านบาท 

โครงการที่ 2 คือ กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท

โครงการที่ 3 คือ เยียวยากลุ่มเปราะบาง ตามที่ครม.ได้เห็นชอบในหลักการมาแล้ว เมื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน ครม.เห็นชอบที่จะเยียวยาคนที่ ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ จำนวน 6,700,000 คน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มเด็กจากครัวเรือนยากจนซึ่งนับตั้งแต่ แรกเกิด-6 ปี มีจำนวน 1,300,000 คน

2.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 4,000,000 คน

3.กลุ่มคนพิการจำนวน 1,300,000 คน

โดยจะเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 1,000 บาท ต่อเดือน เพิ่มจากเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เงินเพิ่มเติมจากเบี้ยผู้สูงอายุ และ เงินเพิ่เติมจากคนพิการ จะจ่ายให้เป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่พ.ค. –ก.ค. 2563 จะจ่ายให้เดือนมิ.ย.นี้ กรอบวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท

โครงการที่ 4 คือ เยียวยาเกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ครม.ได้เห็นชอบเพิ่มเติม ให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาส และยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร มีอยู่ 137,093 ราย ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านการตรวจสอบแล้วแต่ไม่เคยได้รับการเยียวยาซ้ำซ้อนจากมาตรการอื่นๆ

อีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา คือ ครม.ได้เห็นชอบในหลักการขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 แต่ ไม่สามารถขึ้นทะเบียน และปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา

กลุ่มนี้มีประมาณ 120,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว แต่ครั้งนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทัน โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรกลุ่มนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค. 2563