ไขข้อสงสัย 'สถานะสีเหลือง' จะได้รับ 5,000 'เราไม่ทิ้งกัน' หรือไม่

ไขข้อสงสัย 'สถานะสีเหลือง' จะได้รับ 5,000 'เราไม่ทิ้งกัน' หรือไม่

ไขข้อสงสัย "สถานะสีเหลือง" จะได้รับ 5,000 "เราไม่ทิ้งกัน" หรือไม่

จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส "โควิด-19" จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกการลงทะเบียน, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

หลายล้านคนได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว แต่ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากเช่นกัน ที่ยังไม่ได้รับเงินโดยส่วนใหญ่ขึ้นสถานะสีเหลือง ซึ่งสถานะสีเหลืองที่พบมีข้อความและความหมาย ดังนี้ 

1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ 

158938683743

2. อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี / ข้อมูลการรับเงิน ที่ท่านแก้ไข 

158938685984

ซึ่ง สถานะสีเหลือง หมายความว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ การลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ หลังจากที่ได้กรอกข้อมูลยื่นทบทวนสิทธิไปแล้ว ต้องรอการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านเข้าไปแก้ไขใหม่ เช่น บัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ เป็นต้น

หากผู้ลงทะเบียนได้รับข้อความ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ  ต้องรอการตรวจสอบข้อมูล หรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิหลังจากที่ได้กรอกข้อมูลยื่นทบทวนสิทธิไปแล้ว โดยสามารถเตรียมหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

  • ภาพหลักฐานการประกอบอาชีพ เช่น สถานที่ทำงาน หน้าร้าน รถที่ขับ สินค้าที่ขาย อุปกรณ์ประกอบอาชีพ
  • ใบอนุญาตการประกอบอาชีพ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ ใบขับขี่สาธารณะ ทะเบียนการค้า ใบอนุญาตให้ประกอบการตามอาชีพ ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
  • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น สัญญาเช่าร้าน หลักฐานการรับเงิน ที่พักอาศัยปัจจุบัน (กรณีไม่มีหน้าร้าน) หลักฐานทาง social media เอกสารการรับงานหรือดูแลลูกค้าตามการว่าจ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็ควันนี้ สถานะสีเหลือง #เราไม่ทิ้งกัน ตรวจสอบเงินเยียวยา 5,000 บาท

‘เราไม่ทิ้งกัน’ ตรวจสอบสถานะจ่าย ‘เงินเยียวยา’ เพิ่มอีก 1.6 ล้านรายวันนี้

'ตรวจสอบสถานะ' จ่าย 'เงินเยียวยา' แบบไหนจะได้เงินหรือไม่ ถ้าได้ จะได้เมื่อไหร่

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสถานะสีเหลือง อย่าเพิ่งตกใจไป เพราะมีหลายคนที่สถานะเปลี่ยนสีเหลืองทยอยเปลี่ยนเป็นสีเขียว ระบุข้อความว่า "ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด” 

158938714059

ล่าสุดวานนี้ (15 พ.ค.) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.5 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน 4.4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน 5.3 ล้านราย และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์จำนวน 4.7 ล้านราย กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในสัปดาห์นี้ได้ประมาณ 14.2 ล้านราย และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3 แสนรายจะนำไปรวมกับจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันจากกลุ่มขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ โดยสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า 

158945048115

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้เคยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่า การรับเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงการคลัง (กรมประชาสัมพันธ์) จะเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย กระทรวงการคลังได้พิจารณาจัดเตรียมช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้และยังประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการขอรับสิทธิตามมาตราการเยียวยา 5,000 บาท รวมถึงผู้ที่ได้รับข้อความว่าผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถติดต่อสาขาของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย เพื่อร้องเรียน ขอคำแนะนำ หรือเพื่อผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563