'ตรวจสอบสถานะ' จ่าย 'เงินเยียวยา' แบบไหนจะได้เงินหรือไม่ ถ้าได้ จะได้เมื่อไหร่

'ตรวจสอบสถานะ' จ่าย 'เงินเยียวยา' แบบไหนจะได้เงินหรือไม่ ถ้าได้ จะได้เมื่อไหร่

รวมปัญหาคาใจ "ตรวจสอบสถานะ" จ่าย "เงินเยียวยา" เราไม่ทิ้งกัน สถานะไหน ได้เงินหรือไม่ ถ้าได้ จะได้เมื่อไหร่ มีปัญหาไม่ได้เงิน ต้องแก้ไขอย่างไร

มาตรการรับเงินเยียวยา ช่วยเหลือสถานการณ์ โควิด-19 ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com กำลังดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยความคืบหน้าของมาตรการที่จะบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98-99% ภายในสัปดาห์นี้ หรือ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

อย่างไรก็ตาม สถานะเงินเยียวยาก็ยังคงอยู่ในความสนใจของหลายคน เนื่องจาก ผู้ลงทะเบียนหลายคนได้เข้าไปตรวจสอบสถานะ จ่าย เงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน แล้วปรากฏว่าสถานะของตนเองยังไม่ได้เปลี่ยน หรือไม่มีความคืบหน้าของสถานะจึงนำไปสู่คำถาม และดราม่าต่างๆ เกี่ยวกับเราไม่ทิ้งกัน

สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ เพื่อรับ เงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกันนั้น สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน หรือ คลิกที่นี่ สำหรับการตรวจสอบสถานะ เราไม่ทิ้งกันจะมีการแสดงผล 3 สถานะ ดังนี้

158928226162

 • ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด

หากผู้ลงทะเบียนได้รับข้อความนี้ แสดงว่า ผ่านการคัดกรองได้รับเงินเยียวยา โดยเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือหากเป็นผู้ที่ผ่านการลงทะเบียน และปรับสถานะในเดือนพฤษภาคม ก็จะได้รับโอนเงินรวม 2 เดือน เป็นเงิน 10,000 บาท

158928244219

 • อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ

หากผู้ลงทะเบียนได้รับข้อความนี้ แสดงว่า ต้องรอการตรวจสอบข้อมูล หรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิหลังจากที่ได้กรอกข้อมูลยื่นทบทวนสิทธิไปแล้ว โดยสามารถเตรียมหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

 • ภาพหลักฐานการประกอบอาชีพ เช่น สถานที่ทำงาน หน้าร้าน รถที่ขับ สินค้าที่ขาย อุปกรณ์ประกอบอาชีพ
 • ใบอนุญาตการประกอบอาชีพ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ ใบขับขี่สาธารณะ ทะเบียนการค้า ใบอนุญาตให้ประกอบการตามอาชีพ ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น สัญญาเช่าร้าน หลักฐานการรับเงิน ที่พักอาศัยปัจจุบัน (กรณีไม่มีหน้าร้าน) หลักฐานทาง social media เอกสารการรับงานหรือดูแลลูกค้าตามการว่าจ้าง

158928214219

 • ไม่ได้รับสิทธิ 

หากผู้ลงทะเบียนได้รับข้อความนี้ แสดงว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ซึ่งหากผู้ลงทะเบียนไม่เห็นด้วยกับผลการ ตรวจสอบสถานะ จ่าย เงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน สามารถขอทบทวนสิทธิได้ ซึ่งระบบได้ปิดรับการยื่นทบทวนสิทธิไปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิไม่ทันสามารถเตรียมเอกสารไปยื่นร้องเรียนได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

นอกจากนั้น หากผู้ลงทะเบียนผ่านการคัดกรองมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา แต่โอนเงินไม่สำเร็จ นั้นมีสาเหตุ 5 ประการสำคัญ คือ

 • บัญชีธนาคารถูกปิด
 • บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี
 • ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน
 • เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์
 • เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้ว แต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ในกรณีนี้ เราไม่ทิ้งกัน แนะนำว่า ให้ผู้ลงทะเบียนทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ผ่าน Mobile Banking หรือ ตู้ ATM สำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ ระบบจะทำการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคาร

158924613829

สำหรับ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะ จ่าย เงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน แล้วยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • สอบถามข้อมูลมาตรการ ฯ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 02 273 9020 ต่อ 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430 และ 3572 (ในวันและเวลาราชการ)

 • สอบถามวิธีการลงทะเบียน สถานะการโอนเงิน

Krungthai Contact Center

โทร. 02 111 1144 (ตลอด 24 ชั่วโมง)