นายกฯ ตรวจเยี่ยมสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมรับคนไทยกลับจากออสเตรเลีย

นายกฯ ตรวจเยี่ยมสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมรับคนไทยกลับจากออสเตรเลีย จำนวน 207 คน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรืโอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรอรับคนไทยที่เดินทางกลับจากออสเตรเลีย จำนวน 207 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา คนงาน นักท่องเที่ยวที่ตกค้างอยู่ ซึ่งเดินทางถึงไทยเวลา 16.20 น. พร้อมตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ การคัดกรอง ระบบตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้ ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระชับเวลาการตรวจเข้าเมือง และการคัดกรอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางกลับ ซึ่งฝ่ายที่ดูแลและร่วมปฏิบัติการเช่น สาธารณสุข การท่าอากาศยานฯ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และกลาโหม ได้รับไปดำเนินการ ว่าสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ไม่เกิน 1 ชม.

158789673418

ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ยกเว้นอากาศยานบางประเภท ซึ่งหนึ่งในข้อยกเว้นได้เครื่องบินเช่าเหมาลำที่นำคนไทยกลับประเทศ ( Repatriation) และปฏิบัติตามมาตรการ Fit to Fly อย่างเข้มงวด โดยผู้ที่เดินทางกลับมาทั้งหมดนี้ จะผ่านการตรวจคัดกรอง หากพบมีไข้ จะนำส่งโรงพยาบาล หากปกติไม่มีไข้จะต้องเข้าสู่ระบบกักกันโรค หรือ State Quarantine ทุกคนเป็นเวลา 14 วัน


ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้รอรับคนไทยที่เดินทางกลับมาถึง และสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทาง และสุขภาพ ระหว่างรอขั้นตอนการคัดกรอง และแจ้งว่าหากขาดเหลือมีปัญหาอะไร ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที ทุกคนพร้อมดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

158789673485

1587896734100