เกษตรฯ ขยายตลาดเนื้อไก่และไก่แช่แข็งในจีนเพิ่ม ย้ำเป็นส่วนสำคัญทำเศรษฐกิจฟื้นตัว

 เกษตรฯ ขยายตลาดเนื้อไก่และไก่แช่แข็งในจีนเพิ่ม ย้ำเป็นส่วนสำคัญทำเศรษฐกิจฟื้นตัว

"เฉลิมชัย" เผย ก.เกษตรฯ ขยายตลาดเนื้อไก่และไก่แช่แข็งในจีนเพิ่ม หลังประกาศรับรองโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยเพิ่มอีก 8 แห่ง คาดจะสร้างรายได้เข้าประเทศ 12,000 ล้านบาทต่อปี ย้ำจะเป็นส่วนสำคัญทำให้เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 63 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ว่า สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ประกาศขึ้นทะเบียนโรงเชือดสัตว์ปีกเพิ่มอีก 7 แห่ง และรับรองชิ้นส่วนไก่โรงงานตัดแต่งเนื้อไก่แช่แข็งเพิ่ม 1 แห่ง จากเดิมรับรองโรงเชือดสัตว์ปีกของไทย 15 แห่ง ทำให้ปัจจุบันมีโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยสามารถส่งออกไปจีนได้แล้ว 22 แห่ง โดยคาดการณ์ว่าไทยจะสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งไปจีนปี 2563 มูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาท แสดงถึงความมั่นใจในสินค้าเกษตรไทย หลังจาก GACC คณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจประเมินโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยวันที่ 7-14 ก.ย. 62 นั้น ต่อมาได้พาคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ไปหารือกับทางการจีนและสร้างความมั่นใจในสินค้าปศุสัตว์ไทย

“แม้ขณะนี้ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ไทยยังรักษาตลาดส่งเนื้อหมูและเนื้อไก่ไปจีนได้ ในอนาคตปัญหาการกีดกันทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศคู่ค้าอาจรุนแรงขึ้น ไทยจึงต้องรักษาตลาดส่งออกเดิมและหาตลาดใหม่อีก โดยพลิกวิกฤติเป็นโอกาสเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรไทย” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ไทยต้องเร่งเปิดตลาดเนื้อสัตว์ปีกให้ได้มากที่สุด โดยสร้างความมั่นใจในตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพสินค้าและปริมาณที่ส่งให้สม่ำเสมอ คาดว่าเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกผ่อนเบาลง ความต้องการอาหารของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น ขณะที่การเลี้ยงไก่และการแปรรูปของไทยเป็นไปตามมาตรฐานที่สากลยอมรับจึงมีศักยภาพในการส่งออกแน่นอนโดยใรตลาดที่สำคัญ คือ จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

สำหรับการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งจากไทยไปจีนปี 2562 รวม 65,420 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,644 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2561 ที่มีปริมาณการส่งออกเพียง 18,483 ตัน มูลค่า 1,769 ล้านบาท และคาดว่าปี 2563 มูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งของไทยจะสูงถึง 12,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็ง เพื่อส่งออกไปจีนสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134