ผู้โดยสาร ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง-บุรีรัมย์ วันที่ 24 มี.ค. รายงานตัวด่วน!

ผู้โดยสาร ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง-บุรีรัมย์ วันที่ 24 มี.ค. รายงานตัวด่วน!

ผู้ที่โดยสารเครื่องบิน ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง-บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข​ใกล้บ้าน ด่วน!!

เฟสบุ๊ค ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล โพสต์ข้อความระบุว่า ขอความร่วมมือ ผู้ที่โดยสารเครื่องบิน ภูเก็ต-ดอนเมือง / ดอนเมือง-บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ด่วน!!

158530334238