ปชช.ส่วนใหญ่พอใจ 'นายกฯ' แก้ปัญหาโควิด-19

ปชช.ส่วนใหญ่พอใจ 'นายกฯ' แก้ปัญหาโควิด-19

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่องการรับรู้ของประชาชนต่อโรคโควิด-19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่พอใจ การทำงานของ "บิ๊กตู่-เสี่ยหนู" แก้ปัญหาโรคระบาดจริงจัง

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การรับรู้ของประชาชนต่อโรคโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,115 ตัวอย่ำง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.6 รับรู้ข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 12.2 รับรู้ปานกลาง และร้อยละ 4.2 รับรู้น้อยถึงน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.4 ให้ความสำคัญต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากถึงมากที่สุด รองลงมาคือ ร้อยละ 12.3 ให้ความสำคัญระดับปานกลำง และร้อยละ 8.3 ให้ความสำคัญน้อยถึงน้อยที่สุดเมื่อามถึงความตระหนักดูแลสุขภาพช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ81.9 ตระหนักดูแลสุขภาพมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 16.3 ดูแลสุขภาพระดับปานกลาง และร้อยละ 1.8 ดูแลน้อยถึงน้อยที่สุด

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความพอใจของประชาชนต่อ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำการกระทรวงสาธารณสุขแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 จริงจัง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.3 พอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 15.5 พอใจ ปานกลาง และร้อยละ 20.2 พอใจน้อยถึงน้อยที่สุด

ปชช.ส่วนใหญ่พอใจ 'นายกฯ' แก้ปัญหาโควิด-19