ทบ.จับมือ ปภ. ส่ง ฮ.บรรเทาภัย ช่วยแก้ปัญหาไฟป่า

ทบ.จับมือ ปภ. ส่ง ฮ.บรรเทาภัย ช่วยแก้ปัญหาไฟป่า

ทบ.จับมือ ปภ. ส่ง ฮ.บรรเทาภัย ช่วยแก้ปัญหาไฟป่า ลดหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองในขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังร่วมกันป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้จัดทำ "แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" เร่งป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้ยุติโดยเร็วที่สุดและเป็นรูปธรรม เน้นการระดมเครื่องมือสาธารณภัย รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ จากทุกหน่วยงานบูรณาการตามแผนปฏิบัติการ ให้ทันต่อสถานการณ์ด้านฝุ่นละอองที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้

สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งกองทัพบกโดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้ติดตามและเข้าแก้ไขสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ต่างๆ และการรณรงค์ ซึ่งขณะนี้สภาพอากาศในจังหวัดลำปาง, น่าน, แพร่, พะเยา และตาก เริ่มมีผลกระทบต่อประชาชน

ล่าสุดในวันนี้ กองทัพบกร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้นำเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA-32 จำนวน 2 ลำ ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกบินควบคุมไฟป่าประจำปี 2563 ในระหว่าง 27 – 31 มกราคม 2563  เข้าสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยจะอยู่สนับสนุนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งขณะนี้เฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว ได้เดินทางไปถึง กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เป็นไปตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำลังจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในสัปดาห์นี้