เตรียมชงกกต. ส่งศาลชี้ขาดสมาชิกภาพ 'นวัธ'

เตรียมชงกกต. ส่งศาลชี้ขาดสมาชิกภาพ 'นวัธ'

สภาฯโยน กกต.ส่งศาลชี้ขาดสมาชิกภาพ "นวัธ" เลขาธิการ กกต.เตรียมชงที่ประชุมพิจารณาส่งศาล รธน. พร้อมสั่งฝ่ายกฎหมาย เคลียร์ปม 45 วัน จัดเลือกตั้งซ่อม

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.62 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. )ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งหนังสือตอบกลับกกต.ถึงการวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ภายหลังถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในคดีจ้างวานฆ่า และอยู่ระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำ โดยระบุให้เป็นหน้าที่ของกกต.ในการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ว่า สำนักงานกกต.จะเสนอเรื่องให้กับที่ประชุมคณะกรรมการ กกต.ได้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะต้องพิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียด

ส่วนกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าการนับเงื่อนเวลาจัดการเลือกตั้งซ่อมใน จ.นครปฐมนั้นให้นับจากวันที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่ได้นับจากวันที่ส.ส.พ้นสมาชิกภาพนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ฝ่ายกฎหมายกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ เพราะในกฎหมายไม่ได้ระบุชัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 บัญญัติว่าเมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้นำความตามมาตรา 102 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งมาตรา 102 ระบุว่า เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ