ย้ำกำลังพล3เหล่าทัพ มีสติใช้โซเชียลมีเดีย

ย้ำกำลังพล3เหล่าทัพ มีสติใช้โซเชียลมีเดีย

ผบ.ทสส.ย้ำกำลังพล3เหล่าทัพ มีสติใช้โซเชียลมีเดีย ขอคนไทยระวังเฟคนิวส์

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) กล่าวถึงการใช้โซเชียลมิเดียของกำลังพลและการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ ที่ทำลายภาพลักษณ์ของกองทัพ ว่า สิ่งที่เราทำอยู่เสมอคือการให้ความรู้กำลังพล ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างมีสติ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นต่างๆเราไม่สามารถไปบังคับใจของแต่ละคนได้ แต่สิ่งที่พยายามปลูกฝัง และให้มีความคิดอยู่เสมอคือการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล ในการรับฟัง และการเชื่อสิ่งที่ได้รับฟังมา โดยไม่ได้รับคำยืนยันดังนั้น การมีสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตนคิดว่าคนไทยทุกคน ต้องระมัดระวัง เพราะมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม รวมถึงข่าวที่มีวัตถุประสงค์ในทางลบ หรือบางข่าวที่ต้องการนำเสนอด้วยความรวดเร็ว ก็ต้องใช้วิจารณญาณให้ดี ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

เมื่อถามว่าทางกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการตั้งเจ้าหน้าที่คอยดูแลข่าวปลอม ที่มีผลต่อกองทัพหรือไม่ พล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าวว่า เราดำเนินการในกรอบของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ ว่าถ้ามีข่าวสารใดที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานเป็นข่าวที่แต่งเติม และไม่มีพื้นฐานของข้อเท็จจริง เราก็จะรีบเข้าไปให้ข้อเท็จจริง ให้สังคมรับรู้อย่างทันเวลา ในส่วนของข่าวสารอื่นๆ ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ส่วนการทำงานของศูนย์ไซเบอร์ของแต่ละเหล่าทัพนั้น จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซง การเข้ามาทำให้ระบบงานของเรา เกิดความเสียหายจนใช้การไม่ได้ แต่การปฎิบัติการทางข่าวสารเราไม่ได้ดำเนินการในส่วนนั้น (ภาพ-fb/rtarfhq.pr)