มติกกต.'พรรคประชาชนปฏิรูป' สิ้นสภาพ

มติกกต.'พรรคประชาชนปฏิรูป' สิ้นสภาพ

กกต.มีมติให้ "พรรคประชาชนปฏิรูป" สิ้นสภาพ ตามมาตรา 91(7)แห่ง พ.ร.ป.

พรรคการเมืองที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเห็นชอบให้พรรคประชาชนปฏิรูปที่มีไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นหัวหน้าพรรค สิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองมาตรา 91 (7) แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ตามที่ ไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า พรรคประชาชนปฏิรูปขอเลิกพรรคการเมืองตามข้อบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคประชาชนปฏิรูป สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (7) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณา. กกต.ได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้วเห็นว่า พรรคประชาชนปฏิรูปมีเหตุสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง จึงเห็นควรประกาศการสิ้นสภาพของพรรคประชาชนปฏิรูปในราชกิจจานุเบกษาต่อไป