'ทบ.' เดินหน้าช่วยเหลือปชช.ประสบภัยต่อเนื่อง

'ทบ.' เดินหน้าช่วยเหลือปชช.ประสบภัยต่อเนื่อง

"ทบ." เผยยังเดินหน้าช่วยเหลือ ปชช.ประสบภัย ฝนตกหนัก-ภัยแล้ง-ไฟป่าพรุควนเคร็งต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกยังคงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าช่วยผู้ประสบภัยในหลายสถานการณ์ ในหลายภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มตั้งแต่คืนวันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา กองทัพบก ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทันที โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 (กรมทหารราบที่ 3) และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 (กรมทหารราบที่ 7, มณฑลทหารบกที่ 33, มณฑลทหารบกที่ 34 และกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่17) จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เปิดเส้นทางถนนจากเหตุดินถล่มทับ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้บริการทางการแพทย์ ขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่ 42 จังหวัดตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ตั้งแต่เดือน มีนาคม 62 ถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 9,475,500 ลิตร ล่าสุด ยังส่งกำลังพลเข้าสนับสนุนการเตรียมสารเคมี และสนับสนุนอากาศยาน ในปฏิบัติการ บินโปรยสารเพื่อทำฝนหลวงร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหลายพื้นที่ ได้แก่พื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ จัดกำลังพลเตรียมสารเคมีในพื้นที่ อำเภอเมือง, อำเภอด่านช้าง และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกำลังพลเตรียมสารเคมีใน จังหวัดสุรินทร์ , มณฑลทหารบกที่ 26 จัดกำลังพล เตรียมสารเคมีทำภารกิจฝนหลวงในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) และมณฑลทหารบกที่ 31 จัดกำลังพล เตรียมสารเคมีทำภารกิจฝนหลวง ในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ และเขื่อนทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้กองทัพบกยังได้มอบให้ กรมการขนส่งทหารบก ส่งเครื่องบินลำเลียง CASA212 ไปสนับสนุนปฏิบัติการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ตั้งแต่ 19 สิงหาคม ซึ่งปัจจุบันยังคงปฏิบัติการบินต่อเนื่อง

ส่วนการเข้าคลี่คลาย สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันบริเวณป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ สนับสนุน การดับไฟป่า ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ มาตั้งแต่ปลายเดือน กรกฎาคม 62

ล่าสุด มีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ กองพลทหารราบที่ 5 (กองพันทหารสื่อสารที่ 5) จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการดำเนินการค้นหาไฟป่าซึ่งไหม้อยู่ชั้นใต้ดิน บริเวณ หมู่ 6 และ หมู่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ หมู่ 11 และเครือข่ายไฟป่า ดำเนินการเก็บสายส่งน้ำ ขนาด 6 นิ้ว ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ในพื้นที่ บ้านไสขนุน หมู่ 11 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด นอกจากนี้ศูนย์การบินทหารบก สนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ-17 จำนวน 3 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ในการปฏิบัติภารกิจทิ้งน้ำเพื่อดับไฟป่า ในจุดที่ชุดเดินเท้าเข้าไม่ถึงพื้นที่ อำเภอชะอวด ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 189 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำทั้งสิ้น 661,500 ลิตร สำหรับโรงครัวพระราชทาน ได้ดำเนินการประกอบเลี้ยง ให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งนี้ มีจัดตั้งศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ ให้บริการแก่ประชาชนผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย ปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเกือบ 100%

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 ยังคงให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมทั้งเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอดเวลา