เสนอออก กม.รับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ

เสนอออก กม.รับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ

กลุ่มคนข้ามเพศเสนอยกร่าง พ.ร.บ.รับรองสิทธิหลังการแปลงการเพศ เปลี่ยนคำนำหน้านามในบัตรประชาชน เดินหน้าล่าหมื่นรายชื่อหนุนร่างกฎหมาย 10 มาตรา

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 เวลา 14.00 น. นายยลดา สวนนก นายกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย นายเจินเจิน บุญสูงเนิน นำกลุ่มคนข้ามเพศ เข้ายื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอยกร่างพ.ร.บ.รับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ ให้หญิงและชายไทยที่ผ่านการแปลงเพศมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป สามารถยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม ทำนิติกรรมสัญญาได้เสมือนคู่สมรสชายหญิง หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องการทำนิติกรรม การแต่งกาย การเกณฑ์ทหาร สถานภาพสมรส รวมถึงการรับโทษจำคุก ทั้งนี้เชื่อว่าการที่มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจเป็นแกนนำในการรวบรวมรายชื่อผู้เสนอกฎหมายดังกล่าวให้ได้ 10,000 รายชื่อ จะนำไปสู่การพัฒนาการอยู่ร่วมกันของกฎหมายไทยที่เราจะมีเสรีภาพในความหลากหลายทางเพศ

ด้านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ ตัวแทนรับมอบหนังสือ ในฐานะคณะทำงานประธานรัฐสภา กล่าวว่า ประธานสภาฯพร้อมรับเรื่องการเสนอกฎหมายและการร้องเรียนต่างๆ โดยร่างพ.ร.บ.รับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศ ปัญหาการเลือกปฏิบัติ คำนำหน้านาม และการทำนิติกรรม ซึ่งจะมีประมาณ 10 มาตรา เช่น การให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพศที่สำนักงานทะเบียน โดยชายและหญิงที่ผ่าตัดแปลงเพศจะได้รับการเปลี่ยนคำนำหน้านามในบัตรประชาชนใหม่ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้การทำธุรกรรมและนิติกรรมของคู่สมรสไม่ระบุเฉพาะคู่สมรสชายหญิงเท่านั้น