'วราวุธ' เปิด6แผนชทพ. ปฏิบัติการสู้ศึกเลือกตั้ง62

'วราวุธ' เปิด6แผนชทพ. ปฏิบัติการสู้ศึกเลือกตั้ง62

"ชาติไทยพัฒนา" เปิด6แผนปฏิบัติการ สู้ศึกเลือกตั้ง62 อุดหนุนงบท้องถิ่นทุกแห่งๆ ละ10ล้าน, จัดสวัสดิการให้ อสม., ให้สิทธิ์ลูกชาวนาเรียนฟรี จบป.ตรี ย้ำแผนปฏิบัติการไม่เป็นภาระการคลัง เตรียมส่งรายละเอียดให้กกต.ตามเงื่อนไขกฎหมาย


นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) พร้อมด้วยนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรค นายยุทธพล อังกินันทน์ โฆษกพรรค แถลงเปิดตัวแผนปฏิบัติพรรคการชาติไทยพัฒนา 6 ด้าน เพื่อใช้เป็นนโยบายสู้ศึกเลือกตั้ง ในปี 2562

โดยนายวราวุธ กล่าวโดยเชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปี 2562 และเป็นไปตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ โดยจากการรับฟังความเห็นของประชาชน พรรคสามารถกำหนดแผนฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อนำเสนอต่อประชาชน คือ 1. ด้านการเกษตร คือการเพิ่มสวัสดิการเพื่อเกษตรกร ทั้ง ให้สิทธิ์ลูกเกษตรกร เรียนฟรี จนจบปริญญาตรีด้านการเกษตร, ลดต้นทุนการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีกำไร5,000บาทต่อไร่, ปลดหนี้เกษตรที่ร่วมโครงการส่งเสริมของรัฐที่ประสบปัญหา, ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกร, 2.ด้านการศึกษา ผ่านปฏิวัติการเรียนการสอน เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียน รวมถึงกำหนดนโยบายด้านการศึกษา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่ไม่ผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงทางกรเมือง

นายวราวุธ กล่าวด้วยว่า 3. ด้านสังคม คือ ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย ผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างงานผู้สูงวัย ด้วยมาตรการทางภาษีสำหรับหน่วยงานที่ว่าจ้างแรงงานวัยเกษียณทำงาน ขณะเดียวกันกลุ่มเพศทางเลือกต้องได้รับการเคารพสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ผ่านการได้สิทธิ์ คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ ผ่านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, 4.สาธารณสุข โดยมีโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมถึงการเพิ่มสวัสดิการด้านรักษาพยายามให้กับกลุ่ม อสม. ป็นต้น, 5. ด้านท้องถิ่น ผ่านโครงการเพิ่มงบประมาณด้านลงทุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งๆ ละ 10 ล้านบาท เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถนำไปดำเนินการพัฒนาลงทุนตามที่ต้องการ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะไม่เพิ่มภาระงบประมาณ เนื่องจากรมส่งเสริมการปกครองมีงบจำนวนมากเพื่อรองรับ และ 6.ด้านการท่องเที่ยและกีฬา เน้นการสร้าวความยั่งยืนของการท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ จากเดิมที่เน้นในเรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

"สำหรับงบประมาณในโครงการที่จะใช้ดำเนินงาน คือ งบประมาณที่เป็นไปตามกรอบของงบประมาณในประเทศ และในรายละเอียดดังกล่าวจะนำเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด" นายวราวุธ กล่าว.