มติก.ตร.ขยายเวลาตั้ง 'สว.-รองผบก.' เป็น31ม.ค.62

มติก.ตร.ขยายเวลาตั้ง 'สว.-รองผบก.' เป็น31ม.ค.62

ผบ.ตร.นั่งประธานประชุมก.ตร. มีมติให้ขยายเวลาการแต่งตั้ง "สารวัตร-รองผู้บังคับการ" เป็น31ม.ค.62 ถือเป็นการขยายเวลาครั้งที่ 2

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. - พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 13/2561 ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่าการประชุม ก.ตร.วันนี้ วาระพิจารณาขอขยายเวลาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับ “นายพัน” ตำแหน่ง สารวัตร(สว.) - รองผู้บังคับการ(รองผบก.) วาระประจำปี 2561 ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่อนุมัติไว้ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2561 เป็นวันที่ 31 ม.ค.2562 ซึ่งถือเป็นการขยายเวลาครั้งที่ 2 เพราะก่อนหน้านี้ขยายเวลามาแล้วครั้งหนึ่ง จากต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พ.ย.2561 มาเป็นวันที่ 30 ธ.ค.2561

นอกจากนี้ยังมีวาระเสนอ ก.ตร.อื่นๆ อาทิ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2560 กรณีพิเศษ (นอกเหนือโควตาปกติ) ในโควตาสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในจังหวัดชานแดนภาคใต้ และการเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง แก่ข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่ง ผบก.หรือเทียบเท่าขึ้นไป