แกนนำพท.วิจารณ์ 'ครม.ประยุทธ์ 5' ยังไร้ความหวัง แก้ปัญหาชาติ

แกนนำพท.วิจารณ์ 'ครม.ประยุทธ์ 5' ยังไร้ความหวัง แก้ปัญหาชาติ

“สามารถ” มองโฉมหน้า ครม.ประยุทธ์ 5 ไร้ความหวังฟื้นปัญหาประเทศ เหตุเวลาทำงานสั้น-ไร้ันโยบายรัฐบาลหนุน