แคนดิเดตชิงดำ! 'อธิการบดี มนพ.' หวั่นปมนอมินีมีตำหนิ?

แคนดิเดตชิงดำ! 'อธิการบดี มนพ.' หวั่นปมนอมินีมีตำหนิ?

จับตา..แคนดิเดตชิงดำ! อธิการบดี มนพ. หวั่นปมนอมินีมีตำหนิ?

ความคืบหน้า กรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) ล่าสุด ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ลงนาม ( 2ส.ค. ) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีแล้ว

น่าสนใจว่า มติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีฯ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
4. ดร.มนูญ ศิวารมย์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
และ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถ นันทจักร์

โดยกำหนดให้เสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคมของมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตามลำดับอักษร ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้นำเสนอวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน 20 นาที และตอบข้อซักถามไม่เกินคนละ 20 นาที ซึ่งผู้ที่ไม่เข้าสู่การนำเสนอวิสัยทัศน์ตามวันเวลาข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์

น่าจับตาอย่างยิ่ง สำหรับคู่ชิงดำ "อธิการบดี มนพ." ระหว่าง เบอร์ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก กับ เบอร์ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถ นันทจักร์ ใครจะสามารถคว้าตำแหน่งไปได้

หากดูประวัติการทำงานของทั้งคู่ เริ่มที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก เริ่มทำงานเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ปัจจุบันเป็นรองอธิการบดี มนพ. ฝ่ายนโยบายและแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการสภา มนพ. ซึ่งในแง่งานบริหารที่มมสไม่เด่นชัด แม้เคยเป็นประธานสภาคณาจารย์ มมส

ช่วงเข้ามาบริหาร มนพ. เคยมีข่าวดัง กรณีเหตุเครื่องบินเล็กฝึกบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ตกที่จังหวัดนครพนม เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย รวมถึง นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม และประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3มิ.ย. 2559 ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์

อีกทั้ง ช่วงที่เกิดเหตุวุ่นภายใน มนพ. จนเป็นเหตุ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) เมื่อเดือนกลางเมษายน 2560 ตามด้วย 4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯนั้น บทบาทของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จึงถูกตั้งข้อสังเกตยิ่งนัก

ขณะที่ บทบาทของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถ นันทจักร์ ทางด้านวิชาการเด่นชัด เป็นเลขาธิการสหกรณ์ถาวรพัฒนา โครงการในพระราชดำริฯ จังหวัดนครพนม, ประธานสถาบันภูพาน, เลขาธิการกองทุนเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเวียดนาม จนมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวัฒนธรรม ฮานอย แต่งตั้งให้เป็น "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ"

ด้านการบริหาร เป็นผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูแลวิทยาเขตนครพนม ตั้งแต่ปี 2541-2548 รวม 8 ปี กระทั่งมีการรวมสถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม ก็ยังรับหน้าที่รองอธิการบดีช่วงเปลี่ยนผ่านอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังคณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศผู้ถูกสรรหาทั้ง 6 ราย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินั้น มีการตั้งข้อสังเกตว่า เอกสารที่เครือข่ายชุมชนและสังคมที่ถูกต้องตามกฏหมาย ได้ส่งชื่อผู้เห็นสมควรเป็นอธิการบดี แต่เหตุใดคณะกรรมการสรรหาฯจึงไม่นำมาชี้แจง ว่ามีเท่าไรอย่างไร

ไฉนเลยไม่ประกาศออกมา ว่าสาเหตุเพราะอะไร ถึงไม่มีการพูดถึง??

ถึงกระนั้น การประกาศรายชื่อเหลือ6รายแล้ว ท่ามกลางกระแสวิจารณ์ปมการเป็น "นอมินี" ก็ออกมาด้วย

อย่าลืมว่า กระแสความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยนครพนม ในช่วงก่อนหน้านี้ ชาวนครพนมต่างจับจ้องบทบาทของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ด้วย?

ท่ามกลาง "สถานการณ์ไม่ปกติ" ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่นั้น น่าจะเป็นสิ่งที่ "กรรมการสภา มนพ." และ "ประชาคมนครพนม" ต้องตระหนักพินิจพิเคราะห์อย่างยิ่งว่า ใครควรได้รับความไว้วางใจให้รับตำแหน่งอธิการบดีที่จะประสานคนภายนอก-ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดกระแสด้านลบหรือต่อต้านทั้งตัวอธิการบดีและนายกสภาฯเหมือนที่ผ่านมา..

จึงขอฟันธงเลยว่า หากการได้มาซึ่ง "อธิการบดี" ที่มีตำหนิด่างพร้อย เพราะปมติดพันคดีความต่างๆที่ส่อไปทางไม่สุจริต เสี่ยงถูกร้องเรียนไม่จบสิ้นแล้วไซร้ มหาวิทยาลัยนครพนมอาจไม่พ้น "ม.44" เข้ามาจัดการก็เป็นได้!?