กลาโหมคาดร่าง 'สัญญาประชาคม' ออกมิ.ย.นี้

กลาโหมคาดร่าง 'สัญญาประชาคม' ออกมิ.ย.นี้

"พล.ต.คงชีพ" เผยกลาโหมจะออกร่าง "สัญญาประชาคม" มิ.ย.นี้ เพื่อให้ปชช.วิพากษ์วิจารณ์

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยส่วนกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เคยให้ข้อคิดเห็น ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบและสอบทานข้อมูลที่เคยเสนอให้มีความครบถ้วน

สำหรับพรรคการเมืองที่มาเข้าร่วมมี 35 พรรค อาทิ พรรคเพื่อไทย นำโดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายโภคิน พลกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายนิกร จำนง ตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนา

ส่วนกลุ่มการเมือง มี 1 กลุ่ม คือ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) นายณัฐวุฒ ใสเกื้อ เลขาธิการ นปช. ส่วนกลุ่ม กปปส. ไม่มีการส่งตัวแทนมาเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ในครั้งนี้ แต่ได้จัดทำเอกสารส่งเข้ามาแทน ขณะที่กลุ่มภาคประชาสังคมมี 36 กลุ่ม ร่วมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 124 คน

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม แถลงข่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อยที่มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถือว่าเป็นการพบปะครั้งแรกของทุกภาคส่วน เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วนเสนอความคิดเห็น ตามกรอบระยะเวลาที่มีอยู่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกท่านมีความตั้งใจและมีส่วนร่วม ซึ่งทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อย่างสร้างสรรค์ และเจตนาบริสุทธิ์ในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศ

พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการรับฟังและบูรณาการได้จัดทำเพื่อจะรับฟังให้รอบด้าน ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้ทุกภาคส่วนที่ได้เสนอความคิดเห็น ได้เข้ามาตรวจสอบและตรวจทานข้อมูล และร่างเป็นเอกสารความเห็นร่วม ซึ่งทางเราได้ตรวจสอบในทุกประเด็นทั้งทางการเมือง ความเหลื่อมล้ำ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข สื่อมวลชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ การทุจริตคอรัปชั่น ด้านการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ คือทั้ง 10 ด้านที่กำหนด

พล.ต.คงชีพ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้เอกสารจะถูกรวบรวมตามหลักวิชาการและการวิจัยไปสู่ความเห็นร่วมที่สมบูรณ์ และส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน เพื่อจัดทำร่างสัญญาประชาคมต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อเอกสารความเห็นร่วมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะส่งต่อไปยัง คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง (ปยป.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแห่งชาติ (สปท.) และรัฐบาล ในการออกนโยบายรวมถึงใช้กลไกของกระทรวงและจังหวัดแก้ไขปัญหาและดำเนินการ ซึ่งผลของข้อเสนอจากประชาชน กระทรวงต่างๆจะเริ่มทยอยส่งมาให้สื่อมวลชน ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

“ในวันนี้กระบวนการปรองดองเดินหน้าไปได้ดีมาก ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในทุกภาคส่วน ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มการเมือง พรรคการเมือง องค์กรภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มย่อยในวันนี้ ในวันนี้นี้ผมขอยืนยันว่าคณะอนุกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม เพื่อให้ความตั้งใจจริงของทุกฝ่ายได้รับการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดกรอบในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” พล.ต. คงชีพกล่าว

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า สำหรับกรอบสัญญาประชาคมนั้น พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะคณะอนุกรรมการชุดที่ 3 ให้ข้อมูลในขั้นต้นว่าสัญญาประชาคมจะออกสู่สายตาประชาชนเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนได้รับรู้และทำความเข้าใจรวมทั้งสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ จากนั้นจะนำร่างประชาสังคม มาปรับปรุง เป็นร่างประชาสังคมที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ ส่วนระยะเวลาก่อนมีการประกาศใช้ต้องขอเวลาให้คณะกรรมการได้ทำงาน คิดว่าไม่น่าจะช้า เนื่องจากมีการทำงานเป็นคู่ขนาน