สนช.เห็นชอบ 'กิตติ' นั่งประธานปปท.

สนช.เห็นชอบ 'กิตติ' นั่งประธานปปท.

สนช.เห็นชอบ 5 กรรมการ ป.ป.ท. "กิตติ" นั่งประธาน ด้วยคะแนน 132 ต่อ 7

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็น ทำหน้าที่ประธาน โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งฯ ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธาน ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยได้รายงานผลการตรวจสอบที่เปิดเผยและลับ

จากนั้นที่ประชุมลงมติลับ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บุคคลทั้ง 5 คน ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในป.ป.ท. โดย นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ด้วยคะแนน 132 ต่อ 7 งดออกเสียง 12 เสียง และเห็นชอบอีก 4 คนให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป.ป.ท. ประกอบด้วย นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยคะแนน 135 ต่อ 4 งดออกเสียง 12 เสียง พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี อดีตที่ปรึกษา สบ.10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยคะแนน 141 ต่อ 5 งดออกเสียง 5 เสียง พล.อ.ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ ด้วยคะแนน 142 ต่อ 2 งดออกเสียง 7 เสียง และนายอนุสิษฐ คุณากร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้วยคะแนน 132 ต่อ 8 งดออกเสียง 11 เสียง ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะมีการส่งรายชื่อทั้งหมดให้นายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป