อนาคตรัฐธรรมนูญในปีนี้

อนาคตรัฐธรรมนูญในปีนี้

ปีนี้ที่จะมีการปะชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะเป็นการขอความเห็นอย่างจริงจัง หรือทำพอเป็นพิธีเราคงจะได้เห็นกัน

ณ วันที่คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ เราก็จะเป็นวันปีใหม่ของปี พ.ศ. 2559 และการร่างรัฐธรรมนูญก็จะเข้มข้นและคึกคักมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะขณะนี้ความเห็นจากฝ่ายต่างๆที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเคยขอความเห็นไปก็ทยอยถูกส่งกลับมาถึงมือพวกเขาแล้ว 

และในวันที่ 10-17 ม.ค. ที่จะถึงนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็จะไปเก็บตัวที่ อ.หัวหิน เพื่อทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ร่างแรก เพื่อเสนอให้ประชาชนและฝ่ายต่างๆพิจารณา จากนั้นก็จะนำร่างฉบับนี้ไปรับฟังความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศก่อนที่จะนำกลับมาปรับปรุงอีกครั้ง 

และคาดการณ์กันว่าราวเดือน เมษายน เราจะได้เห็นร่างฉบับสมบูรณ์ร่างสุดท้าย ซึ่งความเข้มข้นจริงๆจะอยู่ในช่วงก่อนที่ร่างฉบับสุดท้ายเป็นรูปเป็นร่างนี่เอง 

อย่างเช่นในสมัยที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานก็เสนอประเด็นร้อนขึ้นมาในช่วงนี้นี่เอง นั่นก็คือเรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดอง (คปป.) ซึ่งหากไม่นับในในรัฐบาลและคนที่ถือหางอย่างสุดขั้วแล้วก็มีเสียงสะท้อนในทางไม่สู้ดีนัก 

ซึ่งแนวคิดความมีอยู่ของอำนาจพิเศษเช่น คปป. นั้นยังคงยังได้รับความสนับสนุนและความต้องการให้มีบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่นับจนถึงขณะนี้เรายังไม่เห็นร่างบทบัญญัติที่มีในลักษณะดังกล่าวปรากฏอยู่ในสิ่งที่เขียน ซึ่งต้องจับตาดูว่าในช่วงเวลาสุดท้ายจะมีเรื่องนี้เขียนเอาไว้หรือไม่ 

นอกจากนี้ต้องดูว่ายังมีกลไกในรูปแบบไหนที่จะเอื้อต่อการสานต่อเจตนารมณ์ของผู้มีอำนาจในขณะนี้อีกหรือไม่ เพราะแม้จะเป็นการการันตีรูปแบบอานาคตแบบที่พวกเขาต้องการ แต่ก็สุ่มเสี่ยงต่อการถูกต่อต้านจากประชาชนไม่น้อย ด้วยข้อหาสืบทอดอำนาจ 

จากนั้นเมื่อร่างสุดท้ายอกมากระบวนการก็จะเข้าสู่การทำประชามติทันที ซึ่งครั้งนี้ต่างจากครั้งที่ผ่านมาตรงที่ไม่มีองค์กรไหนมาทำหน้าที่กลั่นกรองก่อน หากแต่จะถูกส่งผ่านตรงไปถึงมือประชาชนเพื่อทำประชามติเลย 

ซึ่งก็น่าคิดว่า ผลประชามติที่ออกมาจะเป็นอย่างไร และหากไม่ผ่านผู้กุมอำนาจจะใช้วิธีไหน จะจัดทำให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และทำประชามติอีกครั้งหรือไม่ หรือจะใช้วิธีเขียนเองแล้วประกาศมาเป็นรัฐธรรมนูญเลย ซึ่งยังไม่สามารถอ่านใจ“รัฏฐาธิปัตย์”อย่าง “ประยุทธ์ จันทร์โอชา”   

และที่สำคัญเขาไม่อยากให้ใครมาถามดังที่ให้สัมภาษณ์ดังที่ให้สัมภาษณ์ว่า “ทำไมใจร้อน ผมไม่ได้สนใจ เดี๋ยวคนก็รู้เองอย่ามาถามผมตอนนี้” 

รวมไปถึงการแสดงอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ ว่าจะเลือกตั้งหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขา

“จะให้มีเลือกตั้งหรือไม่มีเลยมันก็เรื่องของผม รัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วผมจะทำอย่างไรก็เรื่องของผม เข้าใจหรือไม่.” 

ประชาชนจึงได้แต่ทำตาปริบๆว่า ท่านผู้นำจะส่งอะไรให้ และปีนี้ที่จะมีการปะชามติร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นการขอความเห็นอย่างจริงจังหรือทำพอเป็นพิธีเราคงจะได้เห็นกัน