'กอบกาญจน์'แถลงผลงาน ปลื้มตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่ม

'กอบกาญจน์'แถลงผลงาน ปลื้มตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่ม

“กอบกาญจน์”แถลงผลงานปลื้มตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่ม ระบุสร้างรายได้เกินคาด ตั้งเป้าปี 60 ทำเงินเข้าประเทศ 2.5 ล้านล้าน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงผลงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาว่า ปัญหาของการท่องเที่ยวไทยที่ผ่านมา คือขาดความเชื่อมั่นจากชาวต่างชาติ ทั้งความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาล และเรื่องของความปลอดภัย นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังถูกแทรกแซงและครอบงำจากพรรคการเมืองเป็นเวลานาน ทำให้ขาดการบูรณาการ ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่มีความต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศลดลง นั่นเป็นเพราะมีการทำงานแบบซ้ำซ้อน ขาดการวางแผนในระยะยาว  

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า สำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี 2558 นี้ อยู่ที่ 29.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 24.7 ล้านคน โดยคาดว่าปีนี้จะสร้างรายได้ต่อประเทศ 2.21 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 18 % ยืนยันว่าการท่องเที่ยวไทยไม่ได้ตก แต่สามารถสร้างรายได้ต่อจีดีพีถึง 14.5 % ก่อให้เกิดการสร้างงานทั่วประเทศถึง 11% และโดยเฉลี่ยนักท่องเที่ยวใช้จ่ายต่อหัวต่อคนอยู่ที่ประมาณวันละ 5,065 บาทต่อวัน เป้าหมายสำหรับนโยบายการท่องเที่ยว คือสร้างความยั่งยืนเน้นคุณภาพ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการท่องเที่ยวและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ดูแลชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด 

“พันธกิจที่ผ่านมา เราได้เข้ารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 35 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งยังได้เดินสายใน 21 ประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับชาวต่างชาติ”  

อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ได้ตั้งไว้ในปี 2558 อยู่ที่ 2.2 ล้านล้านบาท ปี 2559 2.3 ล้านล้านบาท ปี 2560 2.5 ล้านล้านบาท โดยจะเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2559 รัฐบาลยังจะเน้นการท่องเที่ยววิถีไทย ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมตอนกลางคืน สร้างศูนย์กลางแห่งสุขภาพ การท่องเที่ยวทางน้ำ การกีฬา และความเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนนอกจากนี้ยังเพิ่ม 12 เมืองต้องห้ามพลาด เป็น 12 เมืองต้องห้ามพลาดพลัส เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด"