ตั้งกก.สอบผบก.-รองผบก.หากละเลยสถานบริการ

ตั้งกก.สอบผบก.-รองผบก.หากละเลยสถานบริการ

"สมยศ"สั่งพื้นที่ไหนถูกหน่วยอื่นจับสถานบริการ คาราโอเกะ ค้ามนุษย์ ผบก. รองผบก.ต้องถูกตั้งกรรมการสอบ

พล.ต.อ.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร.และโฆษก ตร. เปิดเผยว่า ด้วยในปัจจุบันปรากฏมีสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร และสถานประกอบการ มีการกระทำผิดเรื่องการค้าประเวณีแอบแฝง การค้ามนุษย์ อยู่เป็นจำนวนมาก พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. จึงได้มีหนังสือสั่งการไปยัง ผบช.น., ภ.1-9 , ศชต.และ ก. กำชับการปฏิบัติเรื่องนี้ โดยเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่รับผิดชอบกวดขันตรวจตราและสืบสวนจับกุมสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร และสถานประกอบการทุกประเภทที่มีการค้าประเวณีแอบแฝง ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือบังคับค้าประเวณี โดยเฉพาะการค้าประเวณีเด็กอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้นำกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับมาบังคับใช้อย่างจริงจัง รวมทั้งการฟ้องเพิ่มโทษในกรณีที่กระทำความผิดซ้ำ และดำเนินการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก กฎหมายการค้ามนุษย์ และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทุกกรณี นอกจากนี้ยังสั่งการให้ ผบช. และ ผบก. มอบหมาย รอง ผบช. และ รอง ผบก. ลงไปรับผิดชอบพื้นที่ กองบังคับการ ,ภูธรจังหวัด,สน.และสถานีตำรวจภูธร เพื่อควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอย่างจริงจัง และหากมีการจับกุมโดยส่วนราชการอื่น ที่เป็นการปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ หรือไม่กวดขันดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ ผู้บัญชาการพิจารณาดำเนินการทางปกครองกับ ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการที่รับผิดชอบ และผู้รับผิดชอบใน สน.และ สภ.ทันที และตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนที่สุด และมอบหมายให้ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , ที่ปรึกษา (สบ 10) และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สายงานป้องกันปราบปราม กวดขันการปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ และให้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามข้อมูลข่าวสารและผลการปฏิบัติแล้วรายงานให้ทราบทุกวันในการประชุม ศปก.ตร.

สำหรับผู้พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดใด ๆ หรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ผิดกฎหมายทุกประเภท โดยเฉพาะการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ กรุณาแจ้งที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทุกหน่วยงานของตำรวจ และสายด่วน 1599 เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการตรวจสอบจับกุมโดยด่วนต่อไป.