'อภิสิทธิ์'ย้ำการปรองดอง-สามัคคีอยู่อีกนาน

'อภิสิทธิ์'ย้ำการปรองดอง-สามัคคีอยู่อีกนาน

"อภิสิทธิ์"เชื่อ"การปรองดอง-สามัคคี"ต้องอยู่กับสังคมอีกนาน คำว่าสามัคคีเป็นเรื่องดี แต่ไม่ใช่ความเห็นแย้งไม่ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้บรรยายให้กับพนักงาน บริษัทสหพัฒนพิบูล ฟัง ในหัวข้อ"ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปพลเมืองไทย" ตอนหนึ่งว่า ถ้าเราอยากเห็นเศรษฐกิจการเมือง สังคมดี เราต้องสร้างคนสร้างค่านิยมของสังคมขึ้นมารองรับ ถ้าการปฏิรูปการศึกษาจะแยกหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรมมาเป็นวิชาเฉพาะ เห็นว่าการเรียนในห้องเรียนไม่สำคัญเท่าการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในชีวิตจริงคนที่ทำผิดส่วนใหญ่ก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี แต่ทำไมจึงทำ

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราต้องสร้างความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ที่ขัดกัน มันคืออะไร สังคมเรายังไม่ค่อยเข้าใจกันในเรื่องนี้ เรื่องการสร้างความเข้าใจ เรื่องความเป็นพลเมือง หน้าที่พลเมือง ความเป็นเจ้าของประเทศ การปกป้องหวงแหนปฏิบัติหน้าที่แค่ไหน ต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกของการเป็นส่วนรวม การเรียนรู้ดีที่สุดคือการเรียนรู้เข้าใจจากการทำกิจกรรม ให้เด็กทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน เด็กจะค่อยๆซึมซับเข้าไปเอง

"จากนี้ไปเราท่านจะอยู่กับคำว่าสามัคคี-ปรองดองไปด้วยกันอีกนาน คำว่าสามัคคีเป็นเรื่องดี แต่ไม่ใช่ความเห็นแย้งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไป ความเป็นกลางไม่ใช่ว่า ถ้าเป็นคู่กรณีกันต้องผิดด้วยกันไปด้วยกัน ตำรวจจะปรองดองกับโจรไม่ได้ เราจะหวังเฉพาะระบบการศึกษาไม่ได้ ต้องดูมากกว่าระบบการศึกษา สถาบันครอบครัวต้องเป็นที่พึ่งของสังคมได้ ทุกวันนี้เยาวชนใช้เวลาที่อยู่กับเพื่อน อยู่กับอุปกรณ์การสื่อสาร มากกว่าอยู่ในห้องเรียน มากกว่าอยู่กับครอบครัว สังคมเดี๋ยวนี้มันท้าทายด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยสื่อ และบุคคลสาธารณะก็มีบทบาทมากต่อการชี้นำ สร้างกระแสอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่" นายอภิสิทธิ์ กล่าว