ตรวจรัฐสภารับสนช.

ตรวจรัฐสภารับสนช.

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เข้าประชุมร่วมเลขา 2 สภา เพื่อเตรียมพร้อมรับงานสนช. ก่อนตรวจความเรียบร้อย ที่รัฐสภา