ห้องประธาน สนช.

ห้องประธาน สนช.

เตรียมห้องไว้รองรับ "ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"ที่อาคารรัฐสภา2 หลังคสช.นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าแล้ว