ประยุทธ์สั่งประเมินผลงานคสช.ทุก3เดือน

ประยุทธ์สั่งประเมินผลงานคสช.ทุก3เดือน

"พล.อ.ประยุทธ์" สั่งประเมินผลงาน "คสช."ทุก 3 เดือน พร้อมบูรณาการประเทศทุกด้านในระยะยาว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวในการประชุม คสช.ครั้งที่ 8/2557 วันนี้ สั่งการให้แต่ละส่วนงานของ คสช.สรุปประเมินผลการดำเนินงานทุกรอบ 3 เดือน เพื่อเตรียมการบูรณาการประเทศทุกด้านในระยะยาว โดยย้ำว่างานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงงานด้านความมั่นคงถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้ ซึ่ง คสช.จะศึกษารายละเอียดของรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ในการวางกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ หัวหน้า คสช.ได้ชี้แจงถึงภาพรวมการทำงานของ คสช.ว่ากำลังเข้าสู่ระยะที่ 2 ของโรดแมพเป็นเรื่องของการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อสรรหานายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีโดยเชื่อว่าจะมีรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศในเดือนก.ย.นี้อย่างแน่นอน ส่วนการพิจารณาคัดสรรข้าราชการในแต่ละกระทรวงในช่วงนี้ แต่ละกระทรวงอย่ากังวล ขอให้ส่งเข้ามาให้พิจารณาตามขั้นตอน หลังจากนั้นจะให้ทางคณะรัฐมนตรีใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งหัวหน้า คสช. ยืนยันจะทำด้วยความโปรงใสและเป็นธรรมมากที่สุด

สำหรับวาระการประชุมวันนี้มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ที่เร่งรัดให้มีผลบังคับใช้จำนวน 12 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม, ร่าง พ.ร.บ.กรมการขนส่งทางบก รวมถึงร่างพ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง, การพิจารณาขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ, การกำหนดการนำเข้าสินค้าบางประเภทเข้ามาในราชอาณาจักร, การให้อำนาจกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี, การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะเข้าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในหมู่บ้าน เป็นต้น

อีกทั้งยังได้สั่งการให้มีการติดตามเร่งรัดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งได้มีการร้องเรียนผ่าน คสช.มากว่า 2 หมื่นเรื่อง โดย ล่าสุด คสช.ได้แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนไปแล้วกว่าหมื่นเรื่อง เหลืออีกพียง 2-3 พันเรื่อง ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ พร้อมยืนยัน คสช.ใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผลเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน