'วัชรพล'สั่งตั้ง'หมอณรงศักดิ์'นั่งรรท.แพทย์ใหญ่

'วัชรพล'สั่งตั้ง'หมอณรงศักดิ์'นั่งรรท.แพทย์ใหญ่

"วัชรพล"สั่งแพทย์ใหญ่ รพ.ตร.ไป รรท.ผช.ผบ.ตร / ตั้ง "หมอณรงศักดิ์" นั่ง รรท.แพทย์ใหญ่จนกว่าจะโปรดเกล้าฯ

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 324/2557 ให้พล.ต.ท.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) ไปรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และให้ พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ เสาวคนธ์ รองนายแพทย์ใหญ่(สบ7)รักษาราชการแทนในตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่(สบ8) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง หลัง ก.ตร.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา