'ถาวร'ชมคสช.ตั้ง'ภาณุ'ใช้คนถูกแก้ไฟใต้

'ถาวร'ชมคสช.ตั้ง'ภาณุ'ใช้คนถูกแก้ไฟใต้

"ถาวร"แกนนำกปปส.ชมคสช.ตั้ง"ภาณุ" ใช้คนถูกกับงาน แก้ไฟใต้ แนะทำงานคู่ฝ่ายมั่นคง ลดเหลื่อมล้ำ สร้างสันติ

นายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)แต่งตั้งนายภาณุ อุทัยรัตน์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้(ศอ.บต.) แทน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ที่ให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะรายว่า ถือเป็นการตั้งคนที่ถูกกับงาน และเหมาะสมอย่างยิ่ง

นายถาวร. กล่าวว่า นายภาณุถือเป็นคนในพื้นที่โดยแท้จริง เกิด เรียนและเข้ารับราชการที่ปัตตานีและพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้มาตลอดเคยทำงานร่วมในศอ.บต. และเป็นผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี การที่มานั่งในตำแหน่งนี้จึงเหมาะสมเพราะรับรู้ปัญหาในพื้นที่ดีมากคนหนึ่งและรู้ขั้นตอน ประสานงานการพัฒนาได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลามาเรียนรู้งานใหม่. เพราะการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ต้องถือเป็นวาระจำเป็นเร่งด่วนหรือจัดเป็นวาระสำคัญของชาติเช่นกัน

"ขอให้นายภาณุยึดถือแนวทางในการแก้ไขตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ที่เคยร่วมทำกันมาของศอ.บต. ในยุคต้นๆและตรงกับอำนาจหน้าที่ของศอ.บต. อยู่แล้วคือ การพัฒนาลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการศึกษา โดยสามารถประสานทำงานควบคู่กับฝ่ายความมั่นคง ทั้งกอ.รมน.และสมช. ได้ทันที โดยถือหลักการแก้ไขปัญหาที่ยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแทนผลประโยชน์ทางการเมืองหรือประโยชน์ของราชการ เชื่อว่าจะสามารถลดปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงลงได้ โดยยังจำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานเพื่อเจรจากับตัวแทนฝ่ายที่เห็นต่างหรือที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ ต่อยอดจากที่เคยปฏิบัติมาโดยเน้นย้ำให้ลดความรุนแรง และไม่จำเป็นต้องเจรจาออกสื่อให้เป็นข่าวใหญ่โตอย่างที่รัฐบาลชุดก่อนทำพลาดมา เพราะจะถูกโยงว่าเล็งเห็นผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าการนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในรูปธรรม ที่สำคัญอยากให้ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ให้โอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้พี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้เพื่อจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนความสงบสุข สันติ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพราะเชื่อว่า ฝ่ายที่เห็นต่างจะเคยเห็นความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่มาแล้ว ก่อนหน้านี้" นายถาวร กล่าว