กทม.ยันระบบประมวลผลเลือกตั้งพร้อม100%

กทม.ยันระบบประมวลผลเลือกตั้งพร้อม100%

กทม.ยืนยันระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง 2 ก.พ. พร้อม 100%

นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังตรวจการซักซ้อมการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ว่า จากการทดสอบระบบการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ.57 ระบบประมวลผลมีความพร้อม 100% สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ยังไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ

ทั้งนี้ หากเป็นการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งในสถานการณ์ปกติจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. แต่เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ในช่วงของสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ มีกลุ่มผู้ชุมนุมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งในการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ม.ค ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถทำได้ตามปกติ ดังนั้น ในวันที่ 2 ก.พ. นี้ กรุงเทพมหานครจะไม่มีการติดตั้งจอและป้ายประกาศรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจาก กกต.กทม. ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. 57

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งก็ยังสามารถมาใช้สิทธิในวันที่ 2 ก.พ.ได้ใหม่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ อย่างไรก็ตามถึงแม้กรุงเทพมหานครจะไม่มีการติดตั้งจอหรือป้ายรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งแต่ก็ยังคงมีการสรุปผลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งต่างๆ และรายงานให้ กกต.กทม. ทราบเช่นเดิม

สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 2 ก.พ.นี้ หากหน่วยเลือกตั้งไหนสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามปกติก็จะมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งหลังการปิดหีบในเวลา 15.00 น. ส่วนหน่วยเลือกตั้งไหนที่ไม่สามารถเปิดการลงคะแนนได้ กกต.กทม. กำหนดให้จัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 23 ก.พ.พร้อมกับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด แล้วจึงนำคะแนนที่ได้ในวันที่ 2 ก.พ. ไปรวมกับผลคะแนนในวันที่ 23 ก.พ.ต่อไป