'สุรนันทน์'ชี้หน้าที่กกต.ให้เกิดรับสมัคร

'สุรนันทน์'ชี้หน้าที่กกต.ให้เกิดรับสมัคร

"สุรนันทน์"ระบุเป็นหน้าที่ของกกต.จะต้องทำให้เกิดการสมัครและกระบวนการเลือกตั้งดำเนินต่อให้ได้ ไม่มีข้ออ้างเป็นอย่างอื่น

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัววันนี้ว่า"ถึงแม้มีเพียงคนๆเดียวที่ต้องการใช้สิทธิในการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัด กกต.ก็ต้องทำให้เกิดการเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิตามรัฐธรรมนูญในฐานะประชาชนคนไทยของคนๆนั้น ดังนั้นในจังหวัดที่ยังเปิดรับสมัครไม่ได้ ซึงเชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการขัดขวางการเลือกตั้ง และต้องการใช้สิทธิของเขา ย่อมเป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องทำให้เกิดการสมัครและกระบวนการเลือกตั้งดำเนินต่อให้ได้ ไม่สามารถมีข้ออ้างเป็นอย่างอื่น"