จี้'รัฐบาล-ฝ่ายค้าน'ตั้งสมัชชาประชาชน

จี้'รัฐบาล-ฝ่ายค้าน'ตั้งสมัชชาประชาชน

นักวิชาการสยามประชาภิวัฒน์จี้"รัฐบาล-ค้าน"วางกรอบแก้ปัญหาชาติ จัดตั้งสมัชชาประชาชนปฏิรูปประเทศ แต่ไม่เห็นด้วยปฏิรูปของรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักวิชาการกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ นำโดย นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), นายโกวิทย์ พวงงาม อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายทวี สุรฤทธิกุล ประธานสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ได้ออกแถลงการณ์เพื่อเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้สมัชชาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศที่เกิดจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยนายโกวิทย์ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เกิดจากรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ใช้เสียงข้างมากในรัฐสภาสร้างระบบเผด็จการ โดยปัจจัยที่ทำให้ภาพดังกล่าวปรากฎ คือการใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน จนทำให้ประชาชนเกิดการประท้วง ทั้งนี้สมัชชาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศ จะไม่ใช่เวทีคู่ขนานไปกับเวทีการปฏิรูปประเทศภายใต้แนวคิดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

"ผมเห็นว่าคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลควรยุบ เพราะเชื่อว่าทำไปก็ไม่สำเร็จ ขณะนี้มีบุคคลในคณะกรรมการได้ลาออกจากการเข้าร่วมปฏิรูปประเทศ สำหรับแนวทางปฏิรูปประเทศของประชาชน ในเร็ว ๆ นี้ คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางต่อไป ทั้งนี้ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล อย่ามองว่าพวกผมเป็นขั้วตรงข้าม ที่พวกผมออกมาเพราะความเป็นห่วงของบ้านเมือง ทั้งนี้ของให้ลดทิฐิรับแนวทางที่เป็นประโยชน์ไปปฏิบัติ"นายโกวิทย์ กล่าว

ด้านนายบรรเจิด กล่าวว่า สำหรับแนวทางการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม นั้น ตนมองว่าส่วนสำคัญคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยวางรากฐานและหลักประกันของการปฏิรูปประเทศ แต่กว่าจะถึงขั้นตอนดังกล่าวยังต้องผ่านกระบวนการรับฟังความเห็น ซึ่งแนวทางปฏิรูปประเทศขณะนี้ยังเปิดกว้าง โดยสิ่งที่จะทำให้การปฏิรูปประเทศเป็นรูปธรรม คือ 1.ฝ่ายการเมือง และ 2. พลังของประชาชน ส่วนภาควิชาการนั้นไม่ใช่เป็นตัวชี้ขาดว่าการปฏิรูปจะสำเร็จหรือไม่

ขณะที่นายทวี กล่าวว่าสำหรับการแก้ไขปัญหาขัดแย้งขณะนี้ ตนมองว่าฝ่ายรัฐบาลต้องจัดการพูดคุยกับฝ่ายค้านเพื่อหาทางออกและแนวทางของการแก้ไขปัญหา เบื้องต้นอาจจะใช้เวลา 2 - 3 เดือน จากนั้นเมื่อได้แนวทางแล้ว ควรนำแนวทางที่ได้ ไปสอบถามความเห็นของประชาชนและให้มีการลงประชามติ ซึ่งตนเชื่อว่าอาจจะใช้เวลาอีก 4 - 5 เดือน หากสามารถทำได้ เชื่อว่าการแก้ปัญหาขณะนี้จะทำสำเร็จได้