'เศรษฐา-แพทองธาร' นำ สส.เพื่อไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่10

'เศรษฐา-แพทองธาร' นำ สส.เพื่อไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่10

'เศรษฐา-แพทองธาร' นำ สส.เพื่อไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.

เมื่อเวลา 16.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. พ.ศ. 2567 นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ พร้อมด้วยน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และคณะรัฐมนตรี สส. กรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง 

โดยน.ส.แพทองธาร นำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. พ.ศ.2567 ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.แพทองธาร ในนามของพรรคเพื่อไทย คณะกรรมการบริหารพรรค สส. สก.และสมาชิกพรรค มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
 

ในวาระนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างล้วนสำนึกในพระเมตตาและประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงประชา สร้างความวัฒนาสถาพรแก่ประเทศชาติ พระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้แผ่ไพศาล ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดิน ให้ทุกพื้นที่ได้อยู่อาศัยอย่างผาสุกร่มเย็น น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้นำมาซึ่งความปีติซาบซึ้งประทับอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป

น.ส.แพทองธาร กล่าวอีกว่า ในศุภวาระมหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลรักษาและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

\'เศรษฐา-แพทองธาร\' นำ สส.เพื่อไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่10 \'เศรษฐา-แพทองธาร\' นำ สส.เพื่อไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่10 \'เศรษฐา-แพทองธาร\' นำ สส.เพื่อไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่10