'พิชัย' ปัดให้ความเห็น 'ฝ่ายค้าน' จ่อยื่นศาลปกครอง ยั้งแจกหมื่น

'พิชัย' ปัดให้ความเห็น 'ฝ่ายค้าน' จ่อยื่นศาลปกครอง ยั้งแจกหมื่น

’พิชัย‘ นั่ง ประธานกมธ.งบฯ แย้ม เข้าถกในสภาฯ วาระ 2-3 สิงหานี้ บอก ไม่ทราบ ‘ฝ่ายค้าน’ จ่อยื่นศาลปกครองยับยั้งแจกหมื่น ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

ที่รัฐสภา นายพิชัย ชุณหวิชร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ว่า ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี พร้อมที่จะตั้งอนุ กมธ.ฯ เพื่อพิจารณาต่อจากนี้ โดยการประชุมในวันนี้มีวาระคือการแบ่งหน้าที่กัน ซึ่งที่ประชุมเลือกตนเป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดแนวทางการชี้แจง เอกสาร จำนวนบุคคลที่จะเข้ามาชี้แจง 

 

นายพิชัย กล่าวต่อว่า ตนคิดว่าหลังจากนี้อีกประมาณ 2 สัปดาห์จะมีการประชุมอนุกมธ.ได้ หวังว่าทั้งหมดจะเดินไปตามขั้นตอน และสามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาฯ ในวาระ 2-3 กลางเดือนสิงหาคม สำหรับตนเห็นว่าทุกคนให้ความสนใจเรื่องงบประมาณเป็นอย่างมาก และในฐานะประธานกมธ.ฯ จะพยายามใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีการปรับปรุงกันต่อไป

เมื่อถามว่า กรอบเวลาที่วางไว้ว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวาระ 2-3 ในเดือนกันยายนจะขยับเข้ามาเป็นเดือนสิงหาคมใช่หรือไม่ นายพิชัย กล่าวว่า จะพยายามให้อยู่ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 

เมื่อถามว่า ในการตั้งอนุกมธฯ ในครั้งนี้จะเป็นการตั้งตามรายกระทรวงหรือไม่ นายพิชัย กล่าวว่า วิธีดูเป็นรายมาตรา

เมื่อถามถึง แนวทางในการพิจารณาเรื่องงบประมาณโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้น นายพิชัย กล่าวว่า ในส่วนนั้นมีงบกลางอยู่ อย่างไรก็ตาม มีเวลาพิจารณาว่าจะใช้อย่างไร เมื่อไหร่ 

เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านจะยื่นศาลปกครองเพื่อยับยั้งโครงการดิจิทัลวอลเล็ต หากผ่านวาระ 3 แล้วนั้น นายพิชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบ.