'ขุนคลัง' ยกทีมแจงสภาฯ วินัยการเงินยังแข็ง โต้ฝ่ายค้าน7ปมพูดไม่หมด

'ขุนคลัง' ยกทีมแจงสภาฯ วินัยการเงินยังแข็ง โต้ฝ่ายค้าน7ปมพูดไม่หมด

"พิชัย-เผ่าภูมิ" แท็กทีม แจงสภาฯ โต้ฝ่ายค้านพูดไม่หมด 7 ประเด็น ยืนยันวินัยการเงินของประเทศยังแข็งแกร่ง ย้ำแจกหมื่น กระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่

ที่รัฐสภา นายพิชัย ชุณหวชิระ รมว.คลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วาระแรก  ว่า  แม้ งบรายจ่ายปี2568 จะจัดสรรแบบขาดดุล แต่ยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มแข็ง ขณะนี้กำลังซื้อภาคครัวเรือนมีปัญหา โดยเฉพาะยอดซื้อรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกที่เป็นเครื่องมือทำมาหากิน มีกำลังซื้อลดลง เพราะภาคครัวเรือนไม่มีกำลังจัดซื้อ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรม การเกษตรหดตัวลง เป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน หนี้ภาคครัวเรือนสูงกว่า 90% ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ ส่อแนวโน้มเป็นเอ็นพีแอล

"เมื่อภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมมีปัญหา รัฐบาลก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามขณะนี้การผลิตภาคอุตสาหกรรม เริ่มมีสัญญาณทางบวกด้านการส่งออก เป็นผลจากการอัดฉีดงบเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่เป็นการเติมเงินเข้าสู่ระบบ ช่วยกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อในการบริโภค และกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นการกระตุ้นในจังหวะที่เหมาะสม" นายพิชัย ชี้แจง

รองนายกฯและรมว.คลัง ชี้แจงด้วยว่า รัฐบาลวิเคราะห์เศรษฐกิจทุกมิติ พร้อมแก้ปัญหาระยะสั้นเรื่องปากท้อง และระยะยาวเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจ จะใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายการเงินการคลัง พาประเทศไปสู่การเติบโตที่สูงชึ้นกว่าในอดีต และสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่ไปกับการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ด้านนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง ชี้แจงด้วยว่า มีความจริงที่ฝ่ายค้านพูดไม่หมด 7เรื่อง คือ

1.บอกว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์สั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง ต้องยอมรับเศรษฐกิจประเทศมีปัญหา ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ  

2.หนี้สาธารณะประเทศ 60% มีปัญหา แต่ความจริง 10%เป็นหนี้สาธารณะที่ไม่เป็นภาระต่อรัฐบาล

3.การเสพติดการขาดดุลงบประมาณ แม้ปีนี้จะขาดดุลงบประมาณสูง แต่การขาดดุลจะลดลงในปีต่อๆไป ไม่ใช่การเสพติด ถ้าเสพติดจะเพิ่มขึ้นทุกปี

4.รัฐบาลสร้างหนี้แต่ชำระเงินต้นน้อย ความจริงงบปี2568 ชำระหนี้เงินต้น 1.5แสนล้านบาท ถือว่าชนเพดาน ไม่สามารถชำระเงินต้นได้สูงกว่านี้อีกแล้ว

5.ภาระดอกเบี้ยที่รัฐบาลชำระน้อย  งบรายจ่ายปี2568 ตั้งงบชำระดอกเบี้ยจ 2.6แสนล้านบาท เพื่มขึ้นจากปีก่อน 3หมื่นล้าน

6.รัฐบาลตั้งตัวเลขจีดีพีสูงเกินจริง ซึ่งไม่เป็นความจริง

7.ดิจิทัลวอลเล็ตเป็นพายุหมุนไปสู่หลุมดำ เพราะมีสินค้าจากจีนเข้ามาดูดพายุหมุน แต่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้ใช้จ่ายแบบ Face to Face ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์ได้ ขอให้ไปศึกษาข้อมูลมาให้ดี