'รักชนก' โวยถูกเปลี่ยนรูป 'นายกฯ' ในสไลด์อภิปรายงบ

'รักชนก' โวยถูกเปลี่ยนรูป 'นายกฯ' ในสไลด์อภิปรายงบ

"รักชนก" โวยสภาฯ แก้รูปนายกฯ ในสไลด์ที่ใช้อภิปราย ไม่รู้ผิดข้อบังคับข้อไหน ด้าน "ปดิพัทธ์" แจงเป็นการตัดสินของกรรมการ ชี้ตัดต่อไม่เหมาะสม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วาระแรก ช่วงเวลา 18.40 น.  เป็นลำดับอภิปรายของ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคก้าวไกล

ทั้งนี้ก่อนการอภิปราย น.ส.รักชนก ขอใช้สิทธิหารือ ว่า หน้าปกของสไลด์ที่ตนนำมาประกอบการอภิปราย ถูกเจ้าหน้าที่ตัดและเปลี่ยนแปลง จากรูปของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ไปเป็นรูปหุ่นยนต์ ทั้งนี้เป็นการเสียดสี หรือผิดกฎของสภาข้อใด อยากถามว่า สภาฯ มีหลักเกณฑ์ ข้อบังคับเปลี่ยนสไลด์อย่างไร เพราะเข้าใจว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ ความคิดสรางสรรค์ หากแค่สไลด์รับไม่ได้ ไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้จะส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ได้อย่างไร

"ทั้งนี้ควรขอบคุณที่นำรูปนายเศรษฐามาใส่ เพราะคือการให้ความสำคัญ เนื่องจากทุกวันนี้ไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือข้าราชการให้ความสำคัญกับนายเศรษฐา หรือไม่  ดังนั้นเมื่อนำสไลด์ขึ้นเพื่อย้ำเตือนว่านายเศรษฐา ยังเป็นนายกฯประเทศนี้ เพราะประชาชนสับสนว่ามีนายก กี่คน ชื่ออะไร" น.ส.รักชนก กล่าว

\'รักชนก\' โวยถูกเปลี่ยนรูป \'นายกฯ\' ในสไลด์อภิปรายงบ

ทำให้นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ฐานะประธานที่ประชุมชี้แจงว่า การตรวจสอบสไลด์เป็นเรื่องของกรรมการสภา ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล ซึ่งลักษณะที่นำภาพของคนอื่นมาใช้ต้องไม่มีลักษณะล้อเลียน ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่ามีการตัดต่อที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้สไลด์ดังกล่าวเป็นเพียงหน้าปกไม่กระทบอะไรขอให้อภิปราย

อย่างไรก็ดี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ที่นั่งในห้องประชุม ระบุว่า การพิจารณาเรื่องสไลด์เป็นอำนาจของประธานสภาฯ ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล ตนไม่อยากให้ใช้แทกติกแบบนี้ เมื่อรูปใช้ไม่ได้ กลับนำภาพมาขยายให้ถ่ายภาพ มันตลก การตัดต่อหน้านายกฯ ใส่รูปอื่น ไม่สมควรอย่างยิ่ง ฝากให้พิจารณาและขอให้เร่ิมอภิปรายได้เพื่อไม่ให้เลิกดึก

จากนั้น นายปดิพัทธ์ ชี้แจงว่า รูปรัฐมตรีสามารถใช้ได้ หากไม่ตัดต่อ ทั้งนี้ตนมองว่าภาพมีลักษณะไม่สุภาพ เจ้าหน้าที่แก้ไข และขอเปลี่ยนแปลงได้

ทำใหห้ น.ส.รักชนก ชี้แจงต่อว่า ตนไม่ได้มีเจตนาเสียดสี และขอนำไปโพสต์ในโซเชียลให้ประชาชนตัดสินว่า ผิดข้อบังคับหรือไม่ ขอปรึกษาด้วยว่า นายกฯ หรือรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะ รูปนายกฯ มาจากโซเชียล ทำให้นายปดิพัทธ์ กล่าวขึ้นว่า “หากการตัดออก เป็นการตัดสินที่ไม่ถูกใจ หากยอมรับกติการ่วมกันสามารถอภิปรายต่อได้ และเชิญอภิปราย ทำให้ น.ส.รักชนก อภิปรายในส่วนเนื้อหาที่เตรียมมาต่อไป.