'จุลพันธ์' ยัน 'ดิจิทัลวอลเล็ต 'เติมน้ำทางศก.' ภาวะการคลังมีมาตรการรองรับ

'จุลพันธ์'  ยัน 'ดิจิทัลวอลเล็ต 'เติมน้ำทางศก.' ภาวะการคลังมีมาตรการรองรับ

"จุลพันธุ์" แจงสภาฯ ยืนยัน "ดิจิทัลวอลเล็ต " เติมน้ำทางเศรษฐกิจ-ต่อยอดสร้างสภาคล่อง พร้อมยืนยัน มีมาตรการ-กฎหมายภาวะการคลังไม่ให้เกิดวิกฤติ

ที่รัฐสภา นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ รมช.คลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ในวาระแรกว่า สิ่งที่สมาชิกได้อภิปรายในฐานะที่ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการดิจิทัลวอลเล็ต  เรื่องเสียหน้าไม่มีเพราะรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลของพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนโดยข้อสรุปต่างๆเป็นที่เข้าใจและตกลงร่วมกันในการดำเนินนโยบาย

ย้ำว่านโยบายรัฐบาลจะเน้นที่กระกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเติมน้ำทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีกำลังในการไปต่อยอดสร้างสภาพคล่องเพื่อมีกำลังในการเดินหน้าต่อไป

ส่วนที่มีการระบุว่ารัฐบาลคิดไปทำไปต้องยอมรับว่า เรารับมรดกมาจากรัฐบาลก่อนหน้าด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร เรารับมรดกมาไม่ว่าจะเป็นหนี้สาธารณะหรือหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับ 90% เมื่อเราเข้ามาก็ต้องบริหารจัดการจัดการเพื่อให้เดินหน้าต่อไป
 

ส่วนที่ระบุว่าเสียหน้าไม่ได้ ตนยืนยันว่าการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมาตั้งแต่ต้น ยอมรับว่าถูกต่อว่ามาโดยตลอด แต่ทั้งหมดที่เป็นข้อสรุปออกมาเป็นข้อเสนอจากหน่วยงานที่เราต้องรับฟัง บางอย่างต้องถอยเพื่อที่จะเดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง

ในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะเดินหน้าโครงการแต่ละโครงการโดยใช้เม็ดเงินอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

นี่จึงไม่ใช่การไม่รอบคอบแต่เป็นการคิดนอกกรอบ

จริงอยู่ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตถือเป็นโครงการเรือธงของรัฐบาลแต่เรายังมีโครงการอื่นๆ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่และเป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะต้องมีควบคู่ไปด้วย 

มีคำถามถึงพื้นที่ทางการคลัง ยอมรับว่า เรากู้เพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการกู้ชั่วคราวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ส่วนที่มีความห่วงใยว่าหากเราขาดดุลเต็มเพดานในกรณีเกิดวิกฤติจะไม่สามารถปรับตัวได้ ถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงมีกลไกตามพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภาครัฐในการหามาตรการรองรับ 

"ในเรื่องพื้นที่การคลังยืนยันว่าเรามีกลไกที่จะลงไปเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเกิดวิกฤต"

ประเด็นสุดท้ายในส่วนของงบประมาณที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกตัด ตนได้ทำการบ้านร่วมกับสำนักงบประมาณ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 1.6 ล้านบาท ต้องบอกว่าหาไม่เจอในข้อเท็จจริง ยืนยันว่าไม่มี การของบประมาณแต่ละครั้งสำนักงบประมาณมีหน้าที่ในการไปจัดเรียงลำดับความสำคัญ

ย้ำว่าไม่มีงบประมาณของหน่วยงานใดใดที่โดนเบียดบังจากโครงการที่เราจะใส่เข้าไปโดยเฉพาะดิจิทัลวอเล็ต 

 "นี่คือกลไกที่เราเลือกและเป็นกลไกที่จะสามารถยืนยันได้ว่าเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเกิดประสิทธิภาพและสามารถลงไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนหลายหลายรอบเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด"